Starten met zelfroosteren

Wil je graag starten met zelfroosteren? Of wens je eerst meer informatie over de toepassing van zelfroosteren in de praktijk? Wil je weten of en hoe dit in jouw organisatie zal werken? Déhora bied je brede ondersteuning bij de invoering van deze innovatieve roostermethodiek.

zelfroosteren medezeggenschap werktijden gezondheid uurroosters

Wat is zelfroosteren?

Je medewerkers krijgen de vrijheid om zelf hun werkrooster te maken. Binnen je bezettingseis en op basis van afspraken en regels.

Zelfroosteren is een bewezen methode om je medewerkers zélf hun werktijden te laten invullen. Intussen wordt het zelfroosteren met veel succes toegepast in uiteenlopende sectoren. Van gezondheidszorg tot zelfs industrie. En dat is geen verrassing. Er zijn tal van goede motieven om te starten met zelfroosteren. Van aantrekkelijk werkgeverschap tot medewerkerstevredenheid en flexibiliteit. De methode van het zelfroosteren siert in eenvoudigheid en doeltreffendheid.

Ontdek alles over zelfroosteren
goede redenen zelfroosteren

Starten met zelfroosteren?

Zelfroosteren heeft heel wat te maken met verandering in cultuur en organisatie. Dus meer dan de installatie van een nieuwe software

De implementatie van zelfroosteren is geen ‘technisch project’. In de kern gaat het om een verandering in gedrag en mentaliteit. Software speelt hierin een ondersteunende rol. Zelfroosteren is ook niet voor elke organisatie de beste oplossing. De ene organisatie is meer geschikt dan de andere. De ene medewerker heeft meer nood aan flexibiliteit dan de andere. Maar een goede voorbereiding is het halve werk.

7 succesfactoren voor zelfroosteren
Soren en Kelly déhora

Zelfroosteren met Déhora?

Zelfroosteren is geen 'one size fits all' oplossing. Wij kiezen daarom voor een op maat gesneden aanpak voor een succesvolle opstart.

Zelfroosteren is een volledig nieuwe weg naar een betere personeelsplanning. En veranderen kan wat eng zijn. Zowel voor de directie als voor je medewerkers. Onze adviseurs hebben ervaring met verandermanagement én we weten welke kaders en spelregels essentieel zijn bij zelfroosteren. Volgens een beproefde methode helpen we je stap voor stap bij de invoering. Waar nodig staan we iets langer stil.

Onze aanpak

Professionele begeleiding bij een succesvolle invoering van zelfroosteren

1

1. Wel of niet zelfroosteren?

We starten altijd met de belangrijkste vraag: wel of niet zelfroosteren? Niet élke organisatie is gebaat bij deze methode van personeelsplanning. Je medewerkers moeten bijvoorbeeld iets te kiezen hebben, er moeten ook voldoende medewerkers zijn om het werk uit te voeren. Tot slot moet zelfroosteren ook passen binnen de visie van de organisatie en het werkaanbod. Zelfroosteren is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om doelstellingen te realiseren inzake gezondheidsbeleid, inzetbaarheid, werktijdflexibiliteit,…

redenen om te starten met zelfroosteren Déhora

2. Draagvlak en communicatie

Verandering leidt soms tot weerstand, zeker als het gaat over persoonlijke werkroosters en planning. De creatie van een draagvlak is dus cruciaal bij de overgang naar zelfroosteren. Open en directe communicatie over verwachtingen en doelstellingen is van groot belang. Met open informatiesessies en een interne bevraging. Samen zetten we een projectgroep op die het voortouw neemt. Aan de hand van positieve, maar eerlijke verhalen stimuleren we werknemers en leidinggevenden.

tijdelijke ondersteuning personeelsplanning

3. Kaders en spelregels

Voor een succesvolle toepassing van zelfroosteren heb je heldere kaders en spelregels nodig. Zelfroosteren werkt het beste als die spelregels in dialoog met werkgever en medewerker worden vastgesteld. Daar helpen wij bij. Denk aan afspraken rond veto-dagen, vakantiesaldo’s en overwerk. Maar we bewaken ook dat er niet té veel regels worden opgesteld, waardoor er te weinige keuze is. Gebruik een eventuele pilootfase om te leren en om extra spelregels in te voeren wanneer dat nodig is.

Nieuwe werktijdregeling personeelsplanning Déhora

4. Eerst een piloot?

Je kan ervoor kiezen om eerst met een piloot of testproject te starten. Bijvoorbeeld op één afdeling waar je personeelsplanning al prima loopt. En waar je medewerkers open staan voor verandering. Een pilotfase is een constructieve oplossing om het spel te leren spelen, om de spelregels uit te proberen en zo nodig bij te stellen. Een goed draaiend zelfrooster-team is bovendien een goede referentie voor andere teams. We begeleiden je bij de opstart én de evaluatie van je pilot. Na een evaluatieperiode kan je bijsturen of uitbreiden.

Dehora planning service center

Meer weten over zelfroosteren?

Stuur een bericht of bel om kennis te maken

Ontdek onze andere oplossingen

Je kan ook bij Déhora terecht voor deze oplossingen

workshop personeelsplanning capaciteitsplanning verlofplanning
Capaciteitsplanning opstellen

Capaciteitsplanning is een essentieel onderdeel van een efficiënte personeelsinzet. We ondersteunen je bij de opmaak van je capaciteitsplan.

5-ploegenrooster-variaties
Eerste hulp bij nieuwe uurroosters

Laat eens naar je personeelsroosters kijken. Met gericht advies en een kritische blik helpen we je op weg naar de best passende uuroosters voor je organisatie.

ploegenrooster verschil tussen ploegendiensten - Dehora
Veranderen van ploegenrooster

Wil je je ploegenroosters veranderen? Of een nieuw ploegenrooster invoeren? Wij helpen je bij het uitwerken en doorvoeren van je nieuwe ploegensysteem.