Wat is zelfroosteren?

Zelfroosteren is een moderne vorm van personeelsplanning. Bij zelfroosteren krijgen medewerkers in hoge mate de vrijheid om zelf het werkrooster te maken. Natuurlijk binnen de bezettingseisen van de organisatie, en op basis van een aantal afspraken en spelregels

Uit ervaring weten we dat het begrip zelfroosteren te pas en te onpas gebruikt wordt als koepelbegrip voor allerlei vormen van ‘individuele uurroosters’. In theorie, maar ook in de praktijk is dat behoorlijk verwarrend.  Zelfroosteren is echt niet hetzelfde als wensenroosters.  En ook niet de mogelijkheid om zelf shiften te kiezen, waarna nog steeds een planner aan de slag gaat met het rooster. De kern van zelfroosteren is een grote mate van zeggenschap van de medewerker, in combinatie met een actieve deelname aan het planproces, van begin tot einde.

We spreken van zelfroosteren als:

  1. Medewerkers, binnen de grenzen van de bezettingseisen, grote vrijheid krijgen in het kiezen van eigen werktijden
  2. Medewerkers gezamenlijk en individueel de verantwoordelijkheid nemen om bezettingseisen goed in te vullen.
  3. De leidinggevende of planner enkel ingrijpt  als er ‘lastige beslissingen’ moeten worden gemaakt.

Starten met zelfroosteren

Je start niet zomaar met zelfroosteren van de ene dag op de andere. Het is meer dan een systematiek of softwareapplicatie. Het is ook een nieuwe manier van denken. Daarom is de implementatie zelfroosteren niet zomaar een ‘technisch project’. Het gaat in de kern om een gedragsverandering bij medewerkers, teamleiders en managers. Het is belangrijk om te beseffen dat tijd nemen en tijd geven essentieel is voor een succesverhaal.

Ontdek hier hoe Déhora je daarbij kan ondersteunen.

Zelfroosteren en software?

Er zijn verschillende oplossingen om in groepsverband diensten te verdelen en uurroosters te maken.  In theorie kan zelfroosteren zelfs op papier. Of op een whiteboard of een groot vel papier. In de praktijk raden we dat af. Het kost planners en medewerkers veel tijd en er is een grote kans op het maken van fouten bij onder meer de controle van shiften. Volgens onze ervaring is het gebruik van software aangewezen.  En niet zomaar planningssoftware, maar software die de basisprocessen van zelfroosteren faciliteert. Op basis van het het bekende 3-rondenmodel. Medewerkers moeten los van tijd en plaats hun roosterwensen kunnen invullen in de zogenaamde wensenfase. Ze moeten hun rooster kunnen inzien, en diensten ruilen in de schuiffase.  Een goede software voor zelfroosteren genereert intelligente oplossingen en biedt ondersteuning aan de planner.


Meer informatie?

Laat zeker een bericht achter. We vertellen je graag meer over o.a. onze referenties en de toepassing van het zelfroosteren.