Je personeelsplanning verbeteren? Start met een Déhora Planscan. 🔍
personeelsplanning openbaar vervoer en transport

Personeelsplanning in transport
en openbaar vervoer

Heel wat medewerkers bereiken de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn besparingen. Er is behoefte aan maatwerk, waarbij diensten worden afgestemd op de thuissituatie.

Bovendien is er nood aan flexibiliteit in werktijden, om snel te kunnen reageren op veranderingen in vraag of op verstoringen. Dit zijn uitdagingen die we graag samen met u aangaan.

Optimale dienstroosters kunnen het verschil maken tussen rendabiliteit en verlies. Voor een sector zoals (openbaar) vervoer en transport, waarin personeel een erg kostbare factor is, is er nog steeds veel te winnen op het vlak van personeelsplanning.

dehora personeelsplanning openbaar vervoer

Grip op personeelsinzet

Déhora ondersteunt u graag bij het ‘van handen en voeten voorzien’ van oplossingen rond ‘duurzame en efficiënte personeelsinzet’. Denk concreet aan o.a.

dehora werkdruk werklast

Gezonde dienstroosters

Hoe hou je je oudere medewerkers gezond en vitaal aan de slag? Wat kan je jongere medewerkers bieden? En hoe trek je meer vrouwelijk personeel aan voor meer diversiteit?

Een antwoord op deze vragen is gelukkig al voorhanden: zelfroosteren. Zelfroosteren, of persoonsvriendelijk plannen, betekent dat je medewerkers hun eigen roosters laat maken.  De arbeidsproductiviteit én de tevredenheid van chauffeurs  in de openbaar vervoer-sector kunnen flink stijgen. Zo getuige onze talrijke referenties in het openbaar vervoer.