Een complete audit van je personeelsplanning en roosters? Bekijk onze Planscan
zelfroosteren in drie stappen

Hoe werkt het zelfroosteren?

Hoe gaat zelfroosteren in zijn werk? Het startpunt is het werkaanbod en de benodigde bezetting. Vervolgens is het aan medewerkers om diensten te kiezen en om een rooster te maken is dat goed aansluit op het werk. Pas in laatste instantie zal de planner of teamleader bijsturen.

Het proces van zelfroosteren

In het proces van zelfroosteren doorloopt de organisatie drie stappen.

1

Stap 1: Mijn rooster

De leidinggevende geeft voor de komende planperiode aan wat de gewenste inzet van medewerkers is. Dat kan in diensten of gewenste bezetting per uur. Vervolgens stelt iedere medewerker zijn of haar eigen ideale rooster samen. Elke medewerker kiest diensten en vrije dagen. Dit noemen we ook wel eens de wensenfase. Want alles wat de medewerker belangrijk vindt kan hij of zij meenemen in het rooster. Zonder rekening te moeten houden met collega’s. Een dag vrij houden voor een verjaardag? Liever een vroege dan een late dienst? Alles kan, binnen het kader van bezettingseisen en contracturen.

dehora werktijden rust gezondheid zelfroosteren

Stap 2: Ons rooster

De tweede stap start met het opgetelde resultaat van de eerste stap. Alle wensenroosters worden samengelegd, waardoor een teamoverzicht ontstaat. Nu gaat het erom het uurrooster rond te krijgen. Iedere medewerker krijgt de mogelijkheid om het eigen rooster aan te passen. Misschien een uurtje eerder beginnen, of werken op dinsdag in plaats van woensdag? Het rooster kan alleen maar worden verbeterd. In de praktijk blijkt dat aan het einde van deze fase 80 tot 90% van het uurrooster goed passend is.

Duurzame inzetbaarheid werktijd langer werken

Stap 3: Definitieve uurrooster

In de praktijk blijven er meestal nog enkele gaten en dubbels over. In de derde stap is de planner of teamleider aan zet. Hij of zij zal de laatste knopen doorhakken en schuiven met diensten. Om de lusten en lasten van bepaalde tijdstippen eerlijk te verdelen kan je een puntensysteem gebruiken. Medewerkers krijgen punten als ze zich inzetten om het rooster te verbeteren. Diegene die het meest solidair is krijgt de meeste kans op zijn of haar gewenste werktijden. Tot slot wordt het definitieve rooster verspreid onder alle medewerkers.

opleidingen op maat personeelsplanning

Meer over zelfroosteren

Meer informatie over zelfroosteren in de praktijk en de voordelen van zelfroosteren

Blog over zelfroosteren

Heb je deze artikels al gelezen? Geef je kennis een boost!

verandering zelfroosteren
10 goede beweegredenen om te starten met zelfroosteren

10 goede redenen om te starten met zelfroosteren: Imago en positie van de organisatie aantrekkelijk werkgeverschap en diversiteit stimuleren van…

nieuwe rol van planner bij zelfroosteren
De nieuwe rol van de dispatcher of planner bij zelfroosteren

Van roosteraar naar coördinator De klassieke rol van de planner of dispatcher is die van roosteraar. Oftewel medewerkers inplannen op…

duurzaam zelfroosteren of individueel roosteren ebook personeelsplanning
Download: gratis e-book duurzaam zelfroosteren

Déhora maakt deel uit van het Netwerk Zelfroosteren. Dit netwerk bestaat uit deskundigen van organisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties, kennisinstituten, softwareleveranciers en…

dehora software teamplanning personeel
Zelfroosteren in een ploegendienst?

Bij een klassieke ploegendienst denken we aan robuuste, collectieve werktijden. Iedereen volgt dezelfde diensten tegen hetzelfde ritme. De werkroosters zijn…

wensenroosters personeelsplanning
Wensenroosters: zo doe je het goed

Wanneer we praten over wensenroosters hebben we het over een variant van de zogenaamde individuele uurroosters. Andere varianten, waarbij medewerkers…

succesfactoren voor zelfroosteren
7 kritieke succesfactoren voor zelfroosteren

Zelfroosteren is zeker niet voor elke organisatie een oplossing. De ene omgeving is meer geschikt dan de andere, en de…