Personeelsplanning in industrie

In de industriesector wordt traditioneel in vaste ploegensystemen gewerkt. Maar vanuit de markt en de medewerkers is er steeds meer vraag naar flexibiliteit, maatwerk en medezeggenschap in werktijden. Wendbaar en werkbaar werk zijn niet meer te mijden. Werk aan de winkel, en daar helpen wij je graag bij.

productie personeelsplanning werkroosters industrie
productie personeelsplanning werkroosters industrie
productie personeelsplanning werkroosters industrie
software planning backoffice

Flexibiliteit in ploegenroosters

Een klassiek ploegenstelsel geeft zekerheid in werklast, uren, toeslagen en in vrije dagen. Maar het biedt weinig mogelijkheden voor flexibiliteit. Met een vaste bezetting is het lastig reageren op seizoenschommelingen, uitbreidingen, pieken en dalen of ‘on demand’ werkvragen. En medewerkers vragen steeds vaker om werktijden op maat van werk én privé. We helpen je graag bij de vormgeving van meer flexibiliteit in en rond je ploegendiensten.

Lees meer
personeelsbehoefte capaciteitsplanning

Veranderen van ploegenstelsel

Er zijn tal van overwegingen om van ploegensysteem te veranderen. Productieverlies, ziekteverzuim, ontevredenheid over uurroosters, gezondheid, verloop, etc. Maar hoe begin je daar aan? Er zijn ontzettend veel variaties in ploegenroosters. De uitdaging bestaat erin om tot ploegenroosters te komen die het beste aansluiten bij je eigen situatie – bedrijfsmatig en sociaal. Onze adviseurs ondersteunen je bij je zoektocht naar betere ploegenroosters.

Lees meer
Onderzoek en vragenlijsten rond werkdruk, ploegenroosters

Gezond werken in ploegen

Het is voor organisaties een uitdaging om medewerkers langer vitaal en duurzaam aan de slag te houden. Sinds 1 januari 2013 is cao 104 van kracht, met als focus het behoud van de tewerkstelling van 45-plussers. Wij ondersteunen je bij het vinden van oplossingen die rekening houden met de verschillende levensfasen en leefsituaties van uw medewerkers. Van ‘gezonde’ werkroosters, tot preventiesessies voor je medewerkers.

Lees meer
De invloed van ploegenarbeid en nachtwerk op je biologische klok - Déhora

Zelfroosteren in ploegen

Maatwerk en individualiteit zijn belangrijke sleutels tot gezondere en flexibele ploegenroosters. Een bewezen en beproefde methode om dit voor elkaar te krijgen is het zogenaamde zelfroosteren. Ook in de industrie! Bijvoorbeeld medewerkers die niet meer in de nacht kunnen werken, kunnen dankzij zelfroosteren een minder zwaar rooster kiezen. Zeggenschap over werktijden leidt tot een lager ziekteverzuim en meer betrokkenheid. Wat op zijn beurt leidt tot meer productiviteit.

Lees meer
analyse personeelsplanning

Onderzoek rond werktijden

Wil je graag meer inzicht in de wensen van medewerkers rond nieuwe ploegenroosters? Wil je graag weten hoe ze hun huidige roosters en werktijden ervaren? Als onafhankelijk expertisebureau wordt Déhora op regelmatige basis ingehuurd door werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties. Onze divisie ‘onderzoek’ staat voor objectief, deskundig en toepassingsgericht onderzoek rond werktijden.

Lees meer