Zelfroosteren

Je werknemers zelf de planning laten maken? En dit binnen de bezettingseisen en afspraken in je organisatie? Laat ze zelfroosteren! Zelfroosteren vergroot slagkracht, maakt werkroosters flexibel en verhoogt de betrokkenheid en tevredenheid van je medewerkers.

wat is zelfroosteren
wat is zelfroosteren
wat is zelfroosteren
wat is zelfroosteren

Wat is zelfroosteren?

Het begrip zelfroosteren wordt te pas en te onpas gebruikt als er wordt gesproken over medezeggenschap van medewerkers in werktijden en werkroosters. Zelfroosteren heeft een uniek karakter. Zelfroosteren biedt medewerkers veel invloed op het maken van individueel passende werktijden. En het biedt de organisatie de zekerheid dat alle gedefinieerde bezettingseisen worden ingevuld. Zelfroosteren brengt flexibel werken binnen het bereik van elke organisatie.

Wat is zelfroosteren?
hoe werkt het zelfroosteren?

Hoe werkt het zelfroosteren?

Zelfroosteren doe je nooit uit de losse pols. Het werkaanbod van de organisatie is altijd leidend. De planner of leidinggevende definieert per planperiode de minimale en de maximale bezettingsgraad. Per dag, per week, per maand. In zowel het aantal koppen als gevraagde vaardigheden. Vervolgens gaan je medewerkers zelfroosteren in het model van 3 ronden: wensenfase, schuiffase en definitieve rooster.

Hoe werkt het zelfroosteren?
de voordelen van zelfroosteren

De voordelen van zelfroosteren?

Er zijn sterke argumenten om stil te staan bij het zelfroosteren. In de praktijk blijkt dat zowel de medewerkers, de organisatie maar ook klanten baat hebben bij deze manier van personeelsplanning. De tevredenheid van je medewerkers stijgt aanzienlijk, de productiviteit van je organisatie neemt toe, je krijgt meer slagkracht in personeelsplanning en roosteren wordt een stuk efficiënter.

Wat zijn de voordelen van zelfroosteren?
voor welke organisaties zelfroosteren

Zelfroosteren in je organisatie?

Zelfroosteren is een geweldige oplossing voor verschillende sectoren. En voor verschillende soorten organisaties, groot en klein. Maar past zelfroosteren altijd en overal? De ene situatie is meer geschikt dan de andere. De ene medewerker heeft er meer behoefte aan dan de andere, in de ene organisatie is er meer bereidheid dan de andere.  Daarnaast mag zelfroosteren nooit op een doel op zich zijn, het is een methode om uiteindelijk medewerkerstevredenheid, flexibiliteit en efficiëntie te vergroten.

Voor welke organisaties?
starten met zelfroosteren

Hoe start je met zelfroosteren?

Veranderen naar zelfroosteren vergt kennis en kunde. En die kan slechts voor een deel door interne ervaring worden verkregen. De implementatie van zelfroosteren is te zien als een puzzel die moet worden opgelost. Daarvoor is kennis nodig over ruime onderwerpen zoals (personeels)planning, wet- en regelgeving, roostertechniek, en personeelsbeleid. Het succes van zelfroosteren hangt ook af van een aantal organisatorische en inhoudelijke condities.

Starten met zelfroosteren?