vakantieplanning ondersteuning

Privacy statement

Déhora Consultancy Group B.V. respecteert de privacy van bezoekers van deze website. We dragen er zorg voor dat alle (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van (persoons)gegevens verloopt op een wijze die in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Privacyverklaring en disclaimer

Uw privacy is belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig om met uw privacygevoelige gegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Déhora Consultancy Group omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Uiteraard worden alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Déhora Consultancy Group zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Déhora Consultancy Group B.V., gevestigd te Uitbreidingstraat 60 – 62, 2300 Berchem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Déora Consultancy Group B.V.
Uitbreidingstraat 60 -62
2600 Berchem
03 218 95 39
info@dehora.be

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Déhora Consultancy Group B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De totstandkoming en uitvoering van (een) gesloten overeenkomst(en), ten aanzien van onze producten en diensten;
 • Servicedoeleinden, zoals:
  • Het opnemen van contact of het beantwoorden van vragen naar aanleiding van het invullen van een online contactformulier;
  • Het toesturen van een opleidingsgids, white papers of andere brochures n.a.v. het invullen van een online contactformulier;
  • Het opstellen en toesturen van een offerte naar aanleiding van het invullen van een online aanvraagformulier.
 • Marketingdoeleinden, zoals:
 • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het verzenden van nieuwsbrieven en informatie via e-mail;
 • Het versturen van brochures, flyers, brieven, uitnodigingen events en de opleidingsgids;
 • Het versturen van online vragenlijsten voor het evalueren van evenementen, bijeenkomsten of opleidingen.
 • Interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek:
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze websites en applicaties verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze acties, promotiecampagnes en het sturen van (anonieme) enquêtes.
 • Om bezoekers op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media. Hierbij trachten wij rekening te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van uw vastgelegde toestemming via onze (mobiele) websites.

We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Déhora Consultancy Group B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via deze website. Déhora Consultancy Group verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van onze websites:
 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie, functie, adres;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID.
 • Klanten die product(en) en diensten afnemen:
 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens als dit contractueel zo is overeengekomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehora.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Déhora Consultancy Group, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Déhora Consultancy Group is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Déhora Consultancy Group verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u hierover bent geïnformeerd en hier toestemming voor is gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de AVG. Déhora Consultancy Group verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Déhora Consultancy Group.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Déhora Consultancy Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Gebruik van cookies

Déhora Consultancy Group maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Het Cookiebeleid van Déhora Consultancy Group, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor cookies gebruikt kunnen worden, kan gevonden worden op onze website.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Door middel van de tracking cookies die wij plaatsen kunnen wij je surfgedrag binnen deze website analyseren. Met deze cookies houden wij bij welke pagina’s je bezoekt zodat we een profiel van je online gedrag op kunnen stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel.

Gebruik van Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics (hierna “Google Analytics” genoemd), een internetanalyse-service van Google, Inc. (hierna “Google” genoemd). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze website, de websites van waaruit onze bezoekers naar ons zijn gekomen, en de pagina’s die ze hebben bezocht. Deze informatie wordt door ons gebruikt om het aanbod en de services van onze website te verbeteren. In principe wordt alle informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van onze website, door Google doorgestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal als onze gemachtigde gegevensverwerker deze gegevens gebruiken om ons te helpen bij het evalueren van het gebruik van onze website, het samenstellen van verslagen over onze websiteactiviteiten en het verstrekken van andere statistische en analystische services in verband met het gebruik van onze website. Het IP-adres dat door uw browser is doorgegeven in het kader van Google Analytics, zal niet worden gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en dat u door Google Analytics op alle websites wordt getraceerd, door een plug-in voor uw browser te downloaden en installeren. Deze plug-in vindt u hier

Een andere optie, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt via een browser op een mobiel toestel, om tracering door Google Analytics te blokkeren, is door op de volgende afmeldingslink te klikken: Afmelden van Google Analytics

In dat geval wordt een afmeldingscookie op uw browser geplaatst dat voorkomt dat uw gebruik van de website getraceerd wordt door Google Analytics. Houd er rekening mee dat u zich opnieuw moet afmelden wanneer u alle cookies op uw toestel verwijdert.

U moet zich ook afmelden voor elk toestel waarmee u onze website bezoekt.

Klik hier als u wilt weten hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die gebruikmaken van de diensten van Google.

Gebruik van reclamefuncties van Google Analytics

Afhankelijk van de pagina’s die je op onze website bezoekt, maken we mogelijk gebruik van bepaalde Google Analytics Display Advertising-opties, zoals remarketing- en demografische opties en opties die interesse rapporteren.

Om deze functies te activeren, zal Google een DoubleClick-cookie van een derde partij op uw toestel plaatsen (wanneer u bepaalde pagina’s bezoekt van onze website of van de websites van andere eigenaars die reclamefuncties hebben gebruikt die gebaseerd zijn op het DoubleClick-cookie).

Het DoubleClick-cookie slaat informatie op over uw gebruik van onze website (en eventueel andere websites die u in het Google-reclamenetwerk hebt bezocht), met inbegrip van de bezochte websites, de bezochte advertenties, de bezochte pagina’s, gebruikersinteractiegegevens, browsergegevens, IP-adres, een cookie-identificatienummer en uw zoekhistoriek. Google zal uw naam of andere persoonsgegevens niet koppelen aan uw DoubleClick-cookie zonder uw voorafgaande toestemming.

We gebruiken Google Analytics voor het analyseren van de gegevens die in het DoubleClick-cookie zijn omgeslagen om zo een statistisch verslag samen te stellen over de demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en interesses van onze gebruikers. Deze verslagen helpen ons om onze gebruikers beter te begrijpen en onze website en services te verbeteren.

Bovendien gebruiken we de remarketing-functies van Google Analytics om reclamecampagnes te tonen (met inbegrip van Google AdWords) aan gebruikers van onze website. Op basis van hun voorgaande bezoeken aan onze website (en hun interesses die ze tijdens deze bezoeken hebben bekendgemaakt), zullen deze gebruikers relevante, doelgerichte reclame worden getoond wanneer ze andere websites binnen het Google Display Network bezoeken. We kunnen ook de reclamefuncties van Google Analytics gebruiken om de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te meten.

Houd er bovendien rekening mee dat het DoubleClick-cookie er ook voor zorgt dat Google en andere serviceaanbieders doelgerichte reclame (gebaseerd op uw vorige bezoeken aan onze website en/of andere website) kunnen aanbieden. Deze advertenties kunnen verschijnen op websites van Google en/of andere bedrijven die deelnemen aan het Google-reclamenetwerk.

U kunt uw opties beheren en zich afmelden van de interessegebaseerde reclame van Google in uw Google Reclame-instellingen. In dat geval wordt het unieke cookie-referentienummer van het DoubleClick-cookie overschreven en kan het niet worden gekoppeld aan een specifieke browser. Houd er rekening mee dat een nieuw DoubleClick-cookie kan worden geplaatst wanneer u alle cookies uit uw toestel verwijdert en dat u uw afmelding opnieuw moet instellen.

Als u het DoubleClick-cookie permanent wilt deactiveren, installeer dan de plug-in die u hier kunt downloaden.

U kunt zich bovendien afmelden voor het gebruik van reclamecookies van derde partijen via de in de VS gevestigde website aboutads.info.choices of de in de EU gevestigde website Your Online Choices.

Voor een overzicht van het privacybeleid van Google, klikt u hier.

Inzage, correctie en recht van verzet

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Déhora Consultancy Group. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar privacyconsultant@dehora.com. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Houdt er rekening mee dat in sommige gevallen Déhora Consultancy Group om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet

U heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Déhora Consultancy Group u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun u doen door een e-mail te sturen naar privacyconsultant@dehora.com. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u  er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Déhora Consultancy Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe kunt u ons contacteren?

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw privacy kun u telefonisch, via e-mail of per post contact opnemen met Déhora Consultancy Group.

Telefonisch

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 03 218 95 39

E-mail

privacyconsultant@dehora.com

Postadres

Briefpost kan worden gericht aan:

Déhora Consultancy Group
T.a.v. De Privacy Consultant
Postbus 7850
1008 AB  AMSTERDAM

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Déhora Consultancy Group behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Déhora Consultancy Group raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op  18 mei 2018.

Lees meer: