Capaciteitsplanning van personeelsinzet

Capaciteitsplanning, oftewel capaciteitsmanagement, gaat in essentie over je balans tussen personeel en je werkaanbod. Hoeveel werk verwacht je? Hoeveel medewerkers heb je ter beschikking? Waar en wanneer verwacht ik een tekort of een teveel? Onze adviseurs helpen je bij de opmaak van je capaciteitsplan.

personeelsbehoefte capaciteitsplanning

Waarom capaciteitsplanning?

Breng tekorten (of overschotten) in personeel op tijd in kaart. Anticipeer op veranderingen in werk en personeelsbehoefte.

Elke organisatie kent verlofperiodes, ziektes en afwezigheden, of schommelingen in het werk (drukke en minder drukke periodes). De uitdaging is om je personeelsplanning en je bezetting hierop af te stemmen. En om problemen zoals over- of onderbezetting, hoge werkdruk en gaten in je rooster te voorkomen. Capaciteitsplanning, ook wel capaciteitsmanagement genoemd, is hiervoor een onmisbaar hulpmiddel. Capaciteitsplanning betekent vooruit kijken, anticiperen en op tijd bijsturen.

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel

Capaciteitsplanning in de praktijk

Inzicht in je werkelijke verhouding tussen je werkaanbod en je (werkelijke) personeelsbehoefte in de komende maanden.

In essentie gaat capaciteitsmanagement over het samenbrengen van enerzijds de verwachte hoeveelheid aan werk, oftewel je forecast, en anderzijds je wérkelijke arbeidscapaciteit. Hierbij hou je rekening met allerlei belangrijke variabelen die een invloed hebben op de inzetbaarheid van je medewerkers. Zoals het aantal niet-inzetbare uren (vakantie, verlof, opleidingen,..) en je flexibiliteitsbehoefte. Het resultaat van die oefening is je capacteitsplan voor de komende maanden.

zelfroosteren rol van de planner Déhora

Onze aanpak

Van werkaanbod en capaciteitsbehoefte tot realistisch capaciteitsplan. Zo helpen wij je op weg.

Bij Déhora hanteren we een beproefd model om tot een realistisch en werkbaar plan te komen. Daarbij leren we je om ook zelf gericht te leren kijken naar verwachtingen in werk en personeel op lange termijn. Capaciteitsplanning is immers een voortdurend verbeteringsproces. Op basis daarvan kan je dan aan de slag met verlofbeleid, schuiven met uren of werk, een urenbank, inrichting van een vlinderploeg of flexpool etc. Samen gaan we resoluut voor meer kwaliteit en rust in je personeelsinzet.

Samen een capaciteitsplanning opstellen?

Stuur een bericht of geef een belletje om kennis te maken

Heb je deze al gezien?

Bekijk ook onze andere services inzake advies

klokje 12-uursdiensten
Analyse werk en personeelsbehoefte

Hoeveel FTE heb je nodig om het werk uit te voeren, en hoe vertaal je dit naar je personeelsplanning? We helpen je bij het definieren van je personeelsbehoefte.

softwareselectie personeelsplanning en roosters
Centrale inrichting van je planning

Wil je (een deel van) je personeelsplanning centraliseren? We helpen je bij de organisatie en inrichting van je planning

analyse personeelsplanning
Personeelsplanning PlanScan™

Wens je graag een objectieve doorlichting van je personeelsplanning, met verbeterpunten en plan van aanpak? Bekijk onze PlanScan!