Een complete audit van je personeelsplanning en roosters? Bekijk onze Planscan

Capaciteitsplanning van personeelsinzet

Capaciteitsplanning gaat in essentie over vraag en aanbod in je personeelsbezetting. Hoeveel werk verwacht je? Hoeveel medewerkers heb je effectief ter beschikking? Waar en wanneer verwacht ik een tekort of een teveel? Onze adviseurs helpen je bij de opmaak van je capaciteitsplan.

personeelsbehoefte capaciteitsplanning

Waarom capaciteitsplanning?

Breng tekorten (of overschotten) in personeel op tijd in kaart. Anticipeer op veranderingen in werk en personeelsbehoefte.

Verlofperiodes, ziekte en afwezigheid, schommelingen in werk (drukke of rustige periodes) zijn eigen aan élke organisatie.  De grote uitdaging is om je personeelsplanning en bezetting hierop af te stemmen. En om eventuele verrassingen op tijd te voorkomen. Capaciteitsplanning is hiervoor een onmisbaar hulpmiddel. Problemen zoals over- of onderbezetting, hoge werkdruk en gaten in de roosters zijn vaak te wijten aan het ontbreken van capaciteitsmanagement en visie. Met tot gevolg heel wat gedoe en stress voor je planners.

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel

Capaciteitsplanning in de praktijk

Inzicht in de totale verhouding tussen werk en je (niet) beschikbare uren aan personeelscapaciteit in de komende maanden.

Capaciteitsplanning betekent vooruit kijken, anticiperen en op tijd bijsturen. En dat doe je op basis van cijfers in plaats van nattevingerwerk: het verwachte werk in een gegeven periode, je bruto en je netto arbeidscapaciteit, het aantal niet-inzetbare uren, je flexibiliteitsbehoefte. Dankzij een objectief beeld in begrote uren, geplande uren, werkaanbod en capaciteitsbehoefte kan je gepast actie nemen. Denk bijvoorbeeld aan een gericht verlofbeleid, schuiven met uren of een urenbank, inrichting van een vlinderploeg of flexpool,.. etc.

starten met zelfroosteren

Zo pakken wij het aan

Van werkaanbod en capaciteitsbehoefte tot realistisch capaciteitsplan. We helpen je op weg!

Een capaciteitsplan maak je nooit uit de losse pols. Bij Déhora hanteren we daarom een beproefd model om tot een realistisch en werkbaar plan te komen. Daarnaast leren we je om zélf gericht te kijken naar verwachtingen in werk en personeel op lange termijn. Capaciteitsplanning is immers een voortdurend verbeteringsproces. We gaan resoluut voor een toename van kwaliteit in je planning en meer rust in personeelsinzet.

Samen werk maken van capaciteitsplanning?

Stuur een bericht of geef een belletje om kennis te maken

Heb je deze al gezien?

Bekijk ook onze andere services inzake advies

klokje 12-uursdiensten
Analyse werk en personeelsbehoefte

Hoeveel FTE heb je nodig om het werk uit te voeren, en hoe vertaal je dit naar je personeelsplanning? We helpen je bij het definieren van je personeelsbehoefte.

softwareselectie personeelsplanning en roosters
Centrale inrichting van je planning

Wil je (een deel van) je personeelsplanning centraliseren? We helpen je bij de organisatie en inrichting van je planning

analyse personeelsplanning
Personeelsplanning PlanScan™

Wens je graag een objectieve doorlichting van je personeelsplanning, met verbeterpunten en plan van aanpak? Bekijk onze PlanScan!