Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie

10 goede beweegredenen om te starten met zelfroosteren

verandering zelfroosteren

Waarom kiezen organisaties voor zelfroosteren? Er zijn verschillende motieven om te starten met zelfroosteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer flexibiliteit, minder ziekteverzuim en meer productiviteit.  Maar dat is niet het enige. Wat zijn verder nog goede motieven of redenen voor zelfroosteren? We zetten ze voor je op een rij.

10 goede redenen om te starten met zelfroosteren:

  1. Imago en positie van de organisatie
  2. aantrekkelijk werkgeverschap en diversiteit
  3. stimuleren van tevredenheid en betrokkenheid
  4. bredere inzetbaarheid
  5. productiviteit verhogen
  6. gezondheid en duurzame inzetbaarheid
  7. meer flexibiliteit in arbeidscapaciteit
  8. onder controle houden van overuren
  9. minder gedoe met personeelsplanning
  10. digitalisering en automatisering

1. Imago en concurrentiepositie van de organisatie

Geen enkele organisatie staat los van de arbeidsmarkt of de samenleving. Sociale verwachtingen hebben een invloed op werktijden. En dus ook op dienstroosters en op planning. Het is aan organisaties om oog te hebben voor normatieve trends en veranderingen. Sta je te lang stil, dan kan dat een negatieve impact hebben op het imago van je organisatie. Dit heeft vervolgens een impact op de perceptie van klanten, van andere organisaties en van je eigen medewerkers. Het succes van een organisatie wordt immers mee bepaald door wat ze uitstraalt.  Daarenboven hebben organisaties die laten zelfroosteren een streepje voor op de directe concurrentie. Zowel op het vlak van flexibiliteit als aantrekkelijk werkgeverschap.

2. Aantrekkelijk werkgeverschap en diversiteit

Zelfsturing en zelfroosteren maken je aantrekkelijker als werkgever. Het is geen geheim dat werktijden op maat het goed doen op de arbeidsmarkt. Het is voor (toekomstige) medewerkers een enorm pluspunt als ze deels eigen werktijden kunnen kiezen. Voor organisaties is dat een enorme troef. In het bijzonder in sectoren waar instroom al erg beperkt is. Denk maar aan de gezondheidszorg of in de industrie.

Met zelfroosteren bied je tevens ruimte voor individuele verschillen in werktijdvoorkeur. Daardoor is zelfroosteren erg interessant voor doelgroepen die behoefte hebben aan wat extra flexibiliteit. Waaronder: jonge ouders, alleenstaande ouders, deeltijdwerkers of oudere medewerkers. Met die redenen kan zelfroosteren ook een deel uit maken van leeftijdsbewust personeelsbeleid, re-integratie- en loopbaanbeleid.

sociale leven werken in ploegen met nachten

3. Stimuleren van tevredenheid en productiviteit

Doorgaans zorgt de zoektocht naar een balans tussen werk en privé voor spanning. En zeker wanneer de werkdruk torenhoog is. Zelfroosteren is een manier om die spanning te verlichten. Medewerkers die maximaal inspraak hebben in hun rooster, zijn doorgaans erg tevreden en verzuimen minder. Ze kunnen hun eigen werktijden beter aanpassen op bijvoorbeeld schooltijden of zorgtaken. Tevreden medewerkers zijn daarenboven beste ambassadeurs voor je organisatie.

Medewerkers die zelf werktijd mogen invullen zijn bovendien productiever. Enerzijds omdat ze extra gemotiveerd zijn, anderzijds omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen. De ene is een uitgesproken ochtendtype, de andere een echte laatslaper. Dit impliceert dat ze op andere tijdstippen van de dag op hun productieve piek zitten. Nog veel te weinig houden organisaties rekening met de biologische verschillen tussen mensen bij de invulling van de personeelsplanning.

4. Bredere inzetbaarheid

Stel: je medewerkers oefenen dagelijks dezelfde taken uit. Vaak samen met dezelfde collega’s en quasi altijd voor of met dezelfde klanten. In hoeverre zijn je medewerkers dan nog inzetbaar in verschillende functies?  Zijn ze in staat om andere taken uit te voeren?  Bij zelfroosteren in teamverband komen deze aspecten anders uit de verf. Medewerkers worden gestimuleerd om eens met andere collega’s samen te werken, ofschoon om andere kennis en vaardigheden te verwerven. Dit komt zowel de productiviteit als de inzetbaarheid van medewerkers ten goede.

5. Betrokkenheid verhogen

Met zelfroosteren ontstaat er een situatie waardoor je medewerkers zich meer betrokken voelen.  Zelfroosteren is een methodiek van rechten en plichten. Je medewerkers krijgen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het proces van personeelsplanning.  Hierbij krijgen ze ook de verantwoording om de planning rond te krijgen. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en eigenaarschap. Betrokken medewerkers zijn extra gemotiveerd om voor een organisatie te (blijven) werken. En ze zijn bereid om af en toe een extra inspanning te leveren. Ze hebben het gevoel dat ze een actief deel zijn van de organisatie en dat hun input er écht toe doet. Daardoor zullen ze ook meer begrip tonen voor beslissingen die in een organisatie moeten worden gemaakt.

6. Gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Voor veel organisaties is het een uitdaging om medewerkers gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Zeker wanneer er sprake is van werken in ploegen. Met de verhoging van de pensioenleeftijd moeten organisaties zich nog meer inspannen om medewerkers gezond de eindstreep te laten halen. Het zelfroosteren kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn, ook bij werken in ploegen. Je kan beter anticiperen op bijvoorbeeld vergrijzing. Medewerkers die liever geen of weinig nachten doen kunnen kiezen om op andere tijden te werken.  Gezondheids- en veiligheidsrisico’s, zoals verstoring van het bioritme, maagklachten en ook onoplettendheid ten gevolge van vermoeidheid kunnen beter worden voorkomen.

7. Meer flexibiliteit in arbeidscapaciteit

Voor organisaties in een dynamische omgeving kan een voortdurend veranderende werkaanbod tot kopzorgen leiden. Seizoensschommelingen, inspelen op een uitbreiding of vermindering. Het ene moment razendsnel reageren op een ‘on demand’ werkvraag. Pieken en dalen die elkaar in rottempo opvolgen. Ook de behoefte van medewerkers om op bepaalde tijdstippen wel of niet te werken varieert. Het is een enorme uitdaging om de capaciteit van personeel op het juiste moment goed in te zetten. Met zelfroosteren is het mogelijk om vraag en aanbod van arbeid beter met elkaar in evenwicht te brengen. Per seizoen, per maand, per dag en per tijdstip kunnen de bezettingseisen worden bijgestuurd.

8. Onder controle houden van overuren

Overwerk is een pijnpunt in veel organisaties.  Met een slimme methodiek zoals het zelfroosteren kan overwerk beter worden gecontroleerd en gemonitord. Door middel van een urenbank kan je bovendien duidelijke grenzen stellen in meer- en minuren per referteperiode. In de juiste software kan je die grenzen ‘hard’ maken, afhankelijk van de contracturen van je medewerkers. Ook is er financieel voordeel: er is geen overwerk meer om uit te betalen. Met zelfroosteren wordt het ook lastig om wet- en regelgeving te overtreden.

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel

9. Minder gedoe met personeelsplanning

Personeelsplanning is vaak een proces van ruilen en wisselen. Een heel gedoe voor de planner van dienst. De opmaak van roosters kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. En helaas kan je nooit iedereen tevreden stellen. Dankzij het zelfroosteren is de planner of de leidinggevende minder tijd kwijt aan het maken van werkroosters. En dat betekent in het algemeen fors minder planningsuren voor de organisatie. Ook het schuiven van uren en ruilen van diensten wordt grotendeels voorkomen wat resulteert in een rustigere, minder chaotische personeelsplanning. De persoon verantwoordelijk voor de planning krijgt meer tijd om zich met andere zaken bezig te houden, zoals capaciteitsplanning.

10. Digitalisering en automatisering

Roosters maken op papier of in excel is passé en zorgt al gauw voor foutjes. Het liefst van al wil je dit proces digitaliseren en alle informatie koppelen aan backoffice of tijdsregistratie waardoor je extra tijd uitspaart. Bij voorkeur laat je medewerkers op het werk of thuis hun eigen rooster bekijken (en invullen) via een pc, tablet of smartphone. Een uitstekende beweegreden om over te stappen naar zelfroosteren. Er bestaat namelijk uitstekende software die je optimaal ondersteund bij het proces van zelfroosteren en personeelsplanning. Wil je de switch maken van werkbladen naar een échte planningstool? Grijp dan meteen je kans.

Ook interessant

nieuwe rol van planner bij zelfroosteren
De nieuwe rol van de dispatcher of planner bij zelfroosteren

Van roosteraar naar coördinator De klassieke rol van de planner of dispatcher is die van roosteraar. Oftewel medewerkers inplannen op…

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel
Best practice: capaciteitsplanning en personeelsplanning

Wat is capaciteitsplanning? We zien regelmatig dat planners zich plots laten overvallen door veranderingen in het werk. Maar ook door…

succesfactoren voor zelfroosteren
7 succesfactoren voor zelfroosteren

Zelfroosteren is zeker niet voor elke organisatie een oplossing. De ene omgeving is meer geschikt dan de andere, en de…