10 uitstekende redenen om te starten met zelfroosteren

redenen om te starten met zelfroosteren Déhora

Een cruciaal element voor het succes van zelfroosteren is een doordacht en sterk motief. Het vormt de basis waarmee je als organisatie doelgericht en efficiënt kan profiteren van de vele voordelen die het zelfroosteren biedt. Ontdek hier 10 overtuigende redenen om zelfroosteren te omarmen.

Zelfroosteren op zichzelf mag nooit het ultieme doel zijn. Het is een middel, een strategie die gericht is op het bereiken van positieve en duurzame doelstellingen voor personeelsinzet en workforce management. Bijvoorbeeld het vergroten van je flexibiliteit, het versterken van werknemersbetrokkenheid, het verhogen van productiviteit en het efficiënter beheren van je kosten. Kortom, een stevig motief legt de beste basis voor een succesvolle en vruchtbare implementatie van zelfroosteren binnen jouw organisatie.

Hier zijn alvast 10 sterke drijfveren waarom (andere) organisaties voor zelfroosteren kiezen:

 1. Voldoen aan sociale ontwikkelingen
 2. Aantrekkelijk werkgeverschap en diversiteit stimuleren
 3. Tevredenheid en motivatie van medewerkers
 4. Bredere inzetbaarheid van personeel 
 5. Betrokkenheid (en productiviteit) verhogen
 6. Gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 7. Meer flexibiliteit in arbeidscapaciteit
 8. Beheersing van overuren
 9. Minder gedoe met personeelsplanning
 10. Digitalisering en automatisering

1. Voldoen aan sociale ontwikkelingen

Sociale evoluties hebben een enorme invloed op werktijden en dienstroosters. Zo is de toenemende waarde van flexibele werktijdregelingen een duidelijke ontwikkeling. Tevens zijn er opmerkelijke verschillen in de verwachtingen van verschillende generaties ten aanzien van hun werk. Terwijl jongere generaties streven naar een verbeterde werk-privébalans en meer flexibiliteit in werktijden, hechten oudere generaties meer belang aan stabiliteit en vaste werkuren. Daarnaast groeit de erkenning van het belang van werknemerswelzijn en gezondheid op de werkplek.

Kortom, het is van essentieel belang voor organisaties om deze trends en veranderingen op te merken en erop in te spelen. Stilstand kan namelijk een negatieve invloed hebben op het imago van een organisatie, wat vervolgens effect heeft op hoe klanten en medewerkers de organisatie waarnemen. Organisaties die bijvoorbeeld zelfroosteren faciliteren, hebben vaak een concurrentievoordeel ten opzichte van anderen.

2. Aantrekkelijk werkgeverschap en diversiteit stimuleren

Flexibele werktijden en de mogelijkheid om (deels) je eigen werktijden te kiezen maakt je aantrekkelijker als werkgever. Het is immers geen geheim dat werktijden op maat goed scoren op de arbeidsmarkt. Voor (toekomstige) medewerkers is het een enorm pluspunt als ze deels eigen werktijden kunnen invullen. Voor organisaties is zelfroosteren dus een enorme troef. In het bijzonder in sectoren waar instroom al erg beperkt is. Denk maar aan de gezondheidszorg of in de industrie.

Met zelfroosteren bied je tevens ruimte voor individuele verschillen in voorkeuren qua werktijden. Daardoor is zelfroosteren erg interessant voor doelgroepen die behoefte hebben aan wat extra flexibiliteit. Waaronder: jonge ouders, alleenstaande ouders, deeltijdwerkers of oudere medewerkers.Vanuit dat perspectief kan zelfroosteren ook deel uitmaken van leeftijdsbewust personeelsbeleid, re-integratiebeleid en loopbaanbeleid.

3. Tevredenheid en motivatie van medewerkers

Het zoeken naar een optimale balans tussen werk en privé kan voor een bepaalde spanning zorgen. En zeker wanneer de werkdruk erg hoog is. Zelfroosteren is een werkbare manier om die stress of spanning te verlichten. Medewerkers die maximaal inspraak hebben in hun eigen rooster, zijn doorgaans erg tevreden en verzuimen minder. Ze kunnen hun eigen werktijden beter aanpassen op bijvoorbeeld schooltijden, hobby’s of zorgtaken. Tevreden medewerkers zijn daarenboven de beste ambassadeurs voor je organisatie.

Medewerkers die zelf werktijd mogen invullen zijn bovendien productiever. Enerzijds omdat ze extra gemotiveerd zijn, anderzijds omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen. De ene is een uitgesproken ochtendtype, de andere een echte laatslaper. Dit houdt in dat ze op andere tijdstippen van de dag het meest productief zijn. Nog veel te weinig houden organisaties rekening met die biologische verschillen tussen mensen bij de invulling van de personeelsplanning.

ploegenarbeid en gezonde personeelsroosters met Déhora

4. Bredere inzetbaarheid

Wanneer je medewerkers dagelijks dezelfde taken uitvoeren met dezelfde collega’s en klanten, kan dat de inzetbaarheid in andere functies beperken. Zelfroosteren in teamverband stimuleert medewerkers om eens met andere collega’s samen te werken en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Dit komt zowel de collegialiteit als de inzetbaarheid ten goede. Maar opgelet: flexibiliteit betekekent niet hetzelfde als onzekerheid.Uiteraard behouden collega’s, zelfs bij het toepassen van zelfroosteren, de mogelijkheid om met hun voorkeurscollega’s te blijven werken als zij dat wensen.

5. Betrokkenheid verhogen

Zelfroosteren dient als een krachtig instrument om betrokkenheid en eigenaarschap onder medewerkers te stimuleren. Deze benadering van personeelsplanning geeft medewerkers niet alleen rechten, maar ook verantwoordelijkheden in het planningsproces. Dit resulteert bovendien in een beter begrip van de uiteindelijke werkroosters. Dit vertaalt zich vervolgens naar motivatie en een grotere inzet voor de organisatie of het team. Het geeft hen het vertrouwen dat hun inbreng serieus wordt genomen, wat een gevoel van actieve betrokkenheid met zich meebrengt.

Daarnaast tonen betrokken medewerkers niet alleen een hogere mate van motivatie, maar zijn ze ook bereid extra inspanningen te leveren wanneer dat nodig is. Het feit dat ze hebben deelgenomen aan de planning draagt bij aan begrip en acceptatie van de besluitvorming binnen de organisatie, waardoor een cultuur van openheid en begrip ontstaat.

6. Gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Voor veel organisaties is het een uitdaging om medewerkers gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. In het bijzonder wanneer er sprake is van werken in ploegen. De toenemende vergrijzing vereist extra inspanningen om medewerkers gedurende hun hele loopbaan gezond en productief te houden. Zelfroosteren komt hier van pas. Het stelt werknemers in staat om keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn ten goede komen, zoals het werken van minder nachtdiensten. Door het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoals verstoringen van het bioritme en vermoeidheid, draagt zelfroosteren bij aan een duurzame en gezondere werkomgeving op lange termijn.

Nachtwerk en ploegendiensten in combinatie met je sociale leven - Déhora

7. Meer flexibiliteit in arbeidscapaciteit

In een omgeving die voortdurend in beweging is, kan een wisselend aanbod van werk uitdagingen met zich meebrengen. Seizoensgebonden schommelingen, de noodzaak om snel te reageren op uitbreidingen of inkrimpingen, en de constante behoefte om in te spelen op directe werkaanvragen: al deze factoren zorgen voor een dynamische en soms veeleisende omgeving. Bovendien variëren ook de voorkeuren van medewerkers om op specifieke tijdstippen te werken, wat de planning nog complexer maakt. Het is een grote uitdaging om personeelscapaciteit op het juiste moment optimaal te benutten.

Zelfroosteren biedt hier echter een uitkomst. Deze methode stelt organisaties in staat om de vraag naar arbeid beter af te stemmen op het aanbod. Of het nu per seizoen, maand, dag of specifiek tijdstip is, zelfroosteren maakt het mogelijk om de bezettingseisen aan te passen en zo de flexibiliteit te waarborgen die nodig is om efficiënt te opereren in een dynamische omgeving.

8. Onder controle houden van overuren

Overwerk vormt vaak een struikelblok voor organisaties. Met zelfroosteren kunnen overuren effectiever worden gemonitord en beheerd. Door gebruik te maken van een urenbank kunnen duidelijke grenzen worden gesteld aan het aantal extra gewerkte uren in een bepaalde periode. Het gebruik van geschikte software zoals Planpoint maakt het bovendien mogelijk om deze limieten af te stemmen op de contractuele uren van werknemers. Dit niet alleen financieel gunstig, maar helpt ook om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

9. Minder gedoe met personeelsplanning

Het proces van personeelsplanning is vaak ijdrovend en ingewikkeld: wensen, ruilingen, veranderingen,..  Zelfroosteren vermindert deze last voor planners of leidinggevenden aanzienlijk. Dit resulteert in aanzienlijk minder uren die worden besteed aan het maken van roosters, wat een meer gestroomlijnde en minder chaotische personeelsplanning tot gevolg heeft. Dit geeft de planner meer ruimte om zich te richten op andere belangrijke aspecten zoals capaciteitsplanning.

10. Digitalisering en automatisering

Zelfroosteren opent tot slot een uitstekende gelegenheid om je personeelsplanning te digitaliseren en te integreren in een (nieuw) softwaresysteem. Het tijdperk van roosters op papier of in Excel is voorbijgestreefd en brengt aanzienlijke foutmarges met zich mee. De voorkeur gaat uit naar een digitalisering van dit zelfroosterproces, waarbij alle informatie naadloos wordt gekoppeld aan de backoffice of tijdsregistratie, wat kostbare tijd bespaart. Ideaal gezien kunnen medewerkers hun roosters zowel op het werk als thuis bekijken en invullen via een pc, tablet of smartphone.

Een eigentijdse en gebruiksvriendelijke Workforce Management (WFM) software zoals Planpoint biedt maximale ondersteuning aan je medewerkers bij het opstellen en verwerken van nauwkeurige werkroosters. Met behulp van Planpoint verloopt het zelfroosterproces eerlijk, gestroomlijnd en optimaal, wat de efficiëntie en helderheid ten goede komt.

 

Planpoint - zelfroosteren wensenfase, medewerkers verbeteren het rooster


Wil je aan de slag met zelfroosteren?

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van zelfroosteren? Wens je graag ondersteuning bij de invoering in jouw organisatie? Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ook interessant voor jou

zelfroosteren rol van de planner Déhora
De nieuwe rol van de personeelsplanner bij zelfroosteren

In de traditionele zin is de personeelsplanner degene die alle werknemers toewijst aan taken, diensten of activiteiten. In sommige situaties…

voorwaarden voor succesvol zelfroosteren met Déhora
7 cruciale voorwaarden voor succesvol zelfroosteren

Het concept van zelfroosteren blijft trending, en dat is niet zonder reden. Het is een innovatieve en praktische methode om…

white paper zelfroosteren bumpy
Whitepaper: de bumpy road naar succesvol zelfroosteren

Organisaties denken heel vaak dat zelfroosteren uitsluitend een software verhaal is. Maar dat is slechts een deel van de oplossing.…