Je personeelsplanning verbeteren? Inzicht in je roosters? Ga aan de slag met de Planscan 🔍

Wat zijn de voordelen van zelfroosteren?

Er zijn sterke argumenten om stil te staan bij het zelfroosteren. Zowel de medewerkers, de organisatie en de klanten hebben baat bij deze manier van werken. Flexibel werken wordt mogelijk voor personeel dat tijd- en plaatsgebonden werkt

Door de toepassing van zelfroosteren kan je tot  een “win-win-win” situatie komen. Zelfroosteren komt tegemoet aan de wensen van verschillende betrokken. Enkele verbeteringen die dankzij zelfroosteren kunnen worden gerealiseerd:

  • de productiviteit van een organisatie kan stijgen met 3 tot 8%;
  • het ziekteverzuim van een afdeling of locatie kan dalen met 10 tot 25%;
  • het aantal plusuren / meeruren kan dalen met 10 tot 15%;
  • het wordt een stuk eenvoudiger personeel aan te trekken en te behouden;
  • de tevredenheid van de meerderheid van de medewerkers stijgt aanzienlijk;

dehora tevredenheid werkgever werktijd uurroosters

Winst voor organisaties

Heel wat organisaties denken dat ze minder flexibel worden als ze rekening houden met de wensen van medewerkers. Niets is minder waar.  Organisaties of teams die zelfroosteren zien een verhoging van de efficiency en flexibiliteit tussen de 3 en 8 procent.  Bij zelfroosteren is het aantal medewerkers exact afgestemd op het werkaanbod en de vraag van de klant. En bij een dalend werkaanbod hoeven medewerkers niet met de duimen draaien. Zelfroosteren creëert verder een enorme betrokkenheid bij de organisatie. Dit uit zich in een lager (grijs) ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. En flexibele werktijden doen het erg goed op de arbeidsmarkt.

werknemer ziekenhuis industrie werktijd uurrooster ploegenrooster

Winst voor medewerkers

Medewerkers die zelf uurroosters kunnen maken, zijn vaker tevreden over hun werk. Dit komt onder andere doordat werk en privé beter zijn te combineren. De praktijk heeft aangetoond, dat medewerkers die zijn gewend aan zelfroosteren (de ervaring leert dat dit 9 tot 12 maanden duurt), meestal niet meer van deze methode af willen. Ze zijn vertrouwd geraakt met de mogelijkheid om werk en privé te combineren . Ze staan bijvoorbeeld minder in de file, hebben minder kinderopvang nodig en werken op tijden die passen bij hun eigen ritme en activiteiten.

openingsuren flexibiliteit klant

Winst voor de klant

Steeds vaker vragen klanten om ruimere openingstijden, of doorlopende zorg. Consumenten willen buiten kantooruren een vraag kunnen stellen aan het energiebedrijf, ze willen 24 op 24 genieten van goede zorg.  Zelfroosteren maakt het mogelijk om personeel op ruimere tijden in te zetten, zonder overtreding van de arbeidswet. Als medewerkers zelf hun werktijd kiezen, dan past die tijd hen over het algemeen ook beter. De kans dat ze dat uitstralen neemt toe en de klant waardeert dat.