Home Déhora personeelsplanning en management

Wat zijn de voordelen van zelfroosteren?

Er zijn sterke argumenten om even stil te staan bij het zelfroosteren. Zowel de medewerkers, de organisatie als klanten kunnen baat hebben bij deze planmethodiek. Van tevreden medewerkers tot meer flexibiliteit. We zetten de voordelen voor je op een rij.

Resultaten van zelfroosteren

De grote vraag is natuurlijk wat het zelfroosteren uiteindelijk kan opleveren. In de praktijk blijkt zelfroosteren heel wat voordelen met zich meebrengt voor medewerkers, de organisatie en van klanten. Welke bezwaren kunnen medewerkers hebben wanneer ze het grootste deel van de tijd kunnen kiezen wanneer ze komen werken? Waarom zou je als werkgever niet op regelmatige basis je bezettingseisen willen herzien?  Enkele concrete verbeteringen die dankzij zelfroosteren kunnen worden gerealiseerd:

  • de productiviteit van een organisatie kan stijgen met 3 tot 8%;
  • het ziekteverzuim van een afdeling of locatie kan dalen met 10 tot 25%;
  • het aantal plusuren / meeruren kan dalen met 10 tot 15%;
  • het wordt een stuk eenvoudiger personeel aan te trekken en te behouden;
  • de tevredenheid van de meerderheid van de medewerkers stijgt aanzienlijk;

Productieve medewerkers zelfroosteren

Tevreden en productieve medewerkers

Medewerkers die mee kunnen beslissen over eigen werktijden zijn vaker tevreden over hun werk.  De inspraak van medewerkers leidt tot een grotere mate van betrokkenheid. Ze verzuimen minder en ze zijn bereid om nu en dan wat langer door te werken. Met zelfroosteren creëer je een mate van bereidheid om zich extra in te zetten omdat medewerkers er ook iets voor in de plaats krijgen. Daarnaast kunnen mensen hun werktijd beter afstemmen op hun eigen ritme. Een ochtendmens zal liever vroege uren werken. Zelfroosteren zorgt dus voor productievere werkuren en over het algemeen een efficiënter werkritme van de medewerkers.

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel

Flexibiliteit en efficiëntie

Organisaties er vanuit dat ze minder flexibel worden als ze meer rekening houden met de wensen van medewerkers. Niets is minder waar. Organisaties of teams die zelfroosteren zien net een verhoging van de efficiency en flexibiliteit tussen de 3 en 8 procent.  Bij zelfroosteren is het aantal medewerkers namelijk exact afgestemd op het werkaanbod en de vraag van de klant.  Daarnaast stijgt voor de organisatie het aanpassingsvermogen. Als organisatie kan je dus planperiode opnieuw bepalen wat de bezettingseisen moeten zijn. Daardoor beschik je over de mogelijkheid om op relatief korte termijn andere keuzes te maken inzake arbeidscapaciteit.

Personeelsrooster maken personeelsplanning

Aantrekkelijk werkgeverschap

Algemeen bekend is dat werktijden op maat het in tijden van krapte erg goed doen. Zelfroosteren is een hulpmiddel om de aantrekkelijkheid van de werkgever op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zelfroosteren maakt het voor werknemers mogelijk om een betere afstemming te bereiken tussen werk en gezin of hobby’s. Organisaties die zelfroosteren mogelijk maken, weten zich dan ook te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Met het zelfroosteren kan de werkgever ook tegemoet komen aan specifieke groepen van potentiële werknemers, zoals jonge ouders. Het zelf in mogen delen van de werkuren draagt tot slot bij aan het imago van de organisatie.

klant tevredenheid zelfroosteren

Klantentevredenheid

Zelfroosteren heeft nog een voordeel. Steeds vaker ‘vragen’ klanten om ruimere openingstijden of een doorlopende dienstverlening. Cliënten willen buiten kantooruren een vraag kunnen stellen aan het loket, of ze willen 24 op 24 genieten van goede zorg. Zelfroosteren maakt het mogelijk om personeel op ruimere tijden in te zetten, zonder overtreding van de arbeidswet. Klanten worden sneller en beter bediend, waardoor de tevredenheid over een dienst of product toeneemt. Die ruimere werktijden zijn ook niet meer een verplichting voor het personeel. Als medewerkers zelf hun werktijd kiezen dan past die tijd hen over het algemeen ook beter. De kans dat ze dat uitstralen neemt toe en de klant waardeert dat.

software personeelsplanning training

Beter en sneller plannen

Dankzij het zelfroosteren is de planner of de leidinggevende minder tijd kwijt aan het maken van werkroosters. En dat betekent in het algemeen fors minder planningsuren voor de organisatie. Ook het schuiven van uren en ruilen van diensten wordt grotendeels voorkomen wat resulteert in een rustigere, minder chaotische personeelsplanning. De persoon verantwoordelijk voor de planning krijgt meer tijd om zich met andere zaken bezig te houden, zoals capaciteitsplanning. Een dikke plus is wanneer de organisatie beschikt over een portal. Dit betekent een extra tijdsbesparing voor de organisatie en het maakt het proces van zelfroosteren alleen nog maar leuker en toegankelijker.

Meer over zelfroosteren

Meer informatie over zelfroosteren in de praktijk en de voordelen van zelfroosteren