Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie
partnership déhora traxio werkplanning van techniekers

Wat is zelfroosteren?

Zelfroosteren is een (innovatieve) methode van personeelsplanning en roosters maken. Met zelfroosteren krijgen medewerkers namelijk de vrijheid om zelf de dienstroosters in te vullen. Dat doen ze binnen geldende afspraken en bezettingseisen van de organisatie. Het zelfroosteren is een geweldig concept dat mooi aansluit bij zelfsturing, flexibilisering en individualisering

Werktijden op maat

Het concept van zelfroosteren won de laatste jaren enorm aan populariteit. En dat is geen verrassing. Het past immers perfect binnen de toenemende mate van individualisering in onze samenleving.  We spreken al lang niet meer van one size fits all.  Er is veel diversiteit op de werkvloer. En meer dan ooit willen mensen kunnen kiezen. Mensen willen willen werktijden op maat van hun eigen ritme en eigen levensfase.

Er zijn verschillende methoden om medewerkers meer inspraak te geven in werktijden. Denk bijvoorbeeld aan wensenroosters of shiftpicking. Maar zelfroosteren heeft een uniek karakter.  Bij deze methodiek krijgen medewerkers veel invloed op de eigen werktijden, én nemen ze actief deel aan het proces van personeelsplanning.

zelfroosteren en invloed op werktijd en planning

 

Zelfroosteren voor medewerkers

Uit onderzoek van professor Hylco Nijp (2016) blijkt dat als je mee kan kiezen wanneer je werkt je meer gemotiveerd bent. Bijgevolg zit je ook beter in je vel. Dat is de essentie van zelfroosteren. Medewerkers kunnen immers bewust keuzes maken rond de werk-privé balans. Veel medewerkers hebben (kleine) kinderen of bieden mantelzorg. Anderen medewerkers volgen een training naast hun werk, of willen hun eigen werktijd afstemmen op dat van de partner. Zelfroosteren biedt een oplossing voor verschillende behoeften per leeftijdsgroep, levensfase en per medewerker.

Zelfroosteren voor de organisatie

De kracht van zelfroosteren is dat het medewerkers en organisaties samen brengt. Met het drie-fase model van zelfroosteren worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Organisaties of teams die zelfroosteren zien een verhoging van efficiency en flexibiliteit. Er zijn minder overuren, en de planner is minder tijd kwijt met het rooster. Tevreden medewerkers zijn trouwens afwezig vaak en zijn doorgaans productiever. Tevreden medewerkers vergroten ook de kans op tevreden klanten. Tot slot is zelfroosteren uiteraard een extra troef op de arbeidsmarkt. Organisaties die inspraak geven in werktijd onderscheiden zich op de arbeidsmarkt.

stappen voor zelfroosteren

Hoe gaat het in zijn werk?

De leidinggevende geeft voor de plannen periode aan wat de gewenste inzet van medewerkers is. Hetzij in diensten of de bezetting per uur. Vervolgens is het aan de medewerkers om dat werk te verdelen. In 3 stappen maken ze het rooster. In de eerste stap stelt iedere medewerker zijn of haar eigen ideale rooster op. De tweede stap begint met het opgetelde resultaat van de eerste stap. Elke medewerker kan voor zichzelf bepalen of ze hun wensenrooster willen aanpassen. In de derde stap zal de planner de laatste knopen doorhakken.  Het eindresultaat is een zo goed mogelijk passend rooster voor elke medewerker en voor het team.

Meer weten over zelfroosteren?

Wil je graag weten hoe het zelfroosteren in zijn werk gaat? En hoe je het kan invoeren?

Blog over zelfroosteren

Heb je deze artikels al gelezen? Geef je kennis een boost!

white paper zelfroosteren bumpy
Whitepaper: de bumpy road naar succesvol zelfroosteren

Organisaties denken heel vaak dat zelfroosteren uitsluitend een software verhaal is. Maar dat is slechts een deel van de oplossing.…

Boek duurzaam zelfroosteren
Download: gratis boek duurzaam zelfroosteren en plannen

Zelfroosteren of individueel roosteren? Zelfroosteren biedt medewerkers de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen op de eigen werktijden. En…

verandering zelfroosteren
10 goede beweegredenen om te starten met zelfroosteren

10 goede redenen om te starten met zelfroosteren: Imago en positie van de organisatie aantrekkelijk werkgeverschap en diversiteit stimuleren van…

nieuwe rol van planner bij zelfroosteren
De nieuwe rol van de dispatcher of planner bij zelfroosteren

Van roosteraar naar coördinator De klassieke rol van de planner of dispatcher is die van roosteraar. Oftewel medewerkers inplannen op…

dehora software teamplanning personeel
Zelfroosteren in een ploegendienst?

Bij een klassieke ploegendienst denken we aan robuuste, collectieve werktijden. Iedereen volgt dezelfde diensten tegen hetzelfde ritme. De werkroosters zijn…

wensenroosters personeelsplanning
Wensenroosters: zo doe je het goed

Wanneer we praten over wensenroosters hebben we het over een variant van de zogenaamde individuele uurroosters. Andere varianten, waarbij medewerkers…