Je personeelsplanning verbeteren? Inzicht in je roosters? Ga aan de slag met de Planscan 🔍

Starten of kennismaken met zelfroosteren?

Déhora biedt u verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het principe van zelfroosteren. Van een vrijblijvende infosessie, een piloot in uw organisatie, tot begeleiding bij de uitrol van het zelfroosteren.

Al sinds 1987 ondersteunt Déhora organisaties bij de optimalisatie van de personeelsinzet. Thema’s zoals duurzame flexibilisering, duurzame inzetbaarheid en arbeidstijdparticipatie zijn daarbij steeds een rode draad.  Op het gebied van zelfroosteren of persoonsvriendelijk plannen heeft Déhora heel wat ervaring in diverse sectoren en organisaties. Ervaring waarvan u als eerste profiteert.

Aan de slag! verschillende mogelijkheden

1

Introductie “snel op weg met Zelfroosteren”

Zouden u en/of uw collega’s in korte tijd graag meer weten over dit onderwerp? We informeren u graag kort en bondig  over zelfroosteren. Deze presentatie is met name geschikt voor managers, leden van de ondernemingsraad en HRM-medewerkers. Met deze presentatie zorgen we ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Wat zijn de onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is zelfroosteren, welk vormen bestaan er?;
 • Achtergrond: sectorgericht;
 • methodiek zelfroosteren;
 • aanpak van zelfroosteren, draagvlak voor innovatie;
 • mogelijkheden voor uw organisatie;
 • vragen.

Deze  introductie tot zelfroosteren duurt maximaal 2 uur

dehora werkdruk werklast

Interactief zelfroosterspel

Het zelfroosterspel is een interactieve manier om in team of afdeling de praktijk van het zelfroosteren na te spelen. Eerst wordt de theorie rond zelfroosteren uitgelegd waarna de de deelnemers zelf aan het zelfroosteren gaan in een demo omgeving. Uw medewerkers ervaren op die manier eigenhandig hoe iemand zijn of haar eigen uurrooster kan maken. Hoe het ruilen gaat, en hoe gezamenlijk het rooster kloppend gemaakt kan worden.

Dit zelfroosterspel duurt een hele dag. Het is geschikt voor medewerkers (planners, manager, ondernemingsraad etc) die hands-on meer willen weten over het zelfroosterproces. Dit spel kan al tijdens de oriëntatiefase en/of tijdens de implementatie van zelfroosteren worden uitgevoerd

software voor uurroosters

Déhora ZelfroosterScan®

Déhora heeft de ZelfroosterScan® ontwikkeld; een aanpak die u snel en eenvoudig inzicht geeft in twee belangrijke vragen: is zelfroosteren een passende oplossing in uw organisatie, en welke vorm van zelfroosteren of flexibele arbeid past bij uw organisatie.  Op basis van de ZelfroosterScan beschrijft Déhora de mogelijkheden van zelfroosteren voor de organisatie en voorwaarden waar aan moet worden voldaan om voor een succesvolle implementatie. De nodige informatie wordt verzameld en benut.

 • Nadere bestudering CAO-afspraken, contracten, bezettingseisen, vaste wensen, etcetera;
 • Interview op management level, eventueel aan-gevuld met een P&O-functionaris;
 • Interview operationeel level (planner);
 • Interview 2 medewerkers (gezamenlijk);
 • Mondelinge terugkoppeling aan operationeel manager.
zelfroosteren in uw organisatie onderzoek

Masterclass "Zelfroosteren in optima forma"

Alles te weten komen over de ‘ins’ en ‘outs’ van zelfroosteren? Dan is deze training iets voor u. In deze masterclass maakt u kennis met de toepassing van zelfroosteren in uw sector. Met een blik achter de schermen: hoe doen andere organisaties het concreet, en welke uitdagingen komen ze tegen?

Na de masterclass weet u hoe:

 • zelfroosteren zorgt voor een hogere medewerkerstevredenheid, hogere arbeidsproductiviteit, ..
 • zelfroosteren motivatie en werkplezier stimuleert;
 • u zelfroosteren kunt organiseren om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen;
 • u zelfroosteren kunt afstemmen op de effectieve markt- en klantvraag;
 • u een pilot zelfroosteren kunt opzetten.
Naar de masterclass Zelfroosteren

 

opleiding dehora personeelsplanning

Ondersteuning bij implementatie

Déhora begeleidt organisaties bij de invoering van zelfroosteren – van begin tot eind, of op onderdelen. Onze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een vooronderzoek (is de organisatie geschikt voor zelfroosteren?) of de uitvoering van een pilot. Ook met opleidingen (bijvoorbeeld een Masterclass Zelfroosteren) en eventuele software kan Déhora u ondersteunen.

Starten met zelfroosteren