Personeelsplanning in
zorg en welzijn

Zorgorganisaties staan onder enorme druk om zorg toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol te houden. Maar ook om de tevredenheid en het behoud van medewerkers te waarborgen en nieuwe medewerkers aan te trekken. Serieuze uitdagingen, maar ook mooie kansen.

zorgsector personeelsplanning
zorgsector personeelsplanning
zorgsector personeelsplanning
capaciteitsmanagement en planning

Capaciteitsplanning en behoefteplanning

De zorgvraag in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum wisselt regelmatig. Pieken en dalen in het werk zijn eerder de regel dan een uitzondering. Daardoor is het een behoorlijke uitdaging om je beschikbare medewerkers goed te organiseren en goed te plannen. Of om je FTE goed af te stemmen op de effectieve zorgvraag.

Onder meer een goede capaciteitsplanning maakt die variatie in personeelsbehoefte beter voorspelbaar, waardoor de vereiste zorg en de inzet van verzorgend personeel beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Lees meer
zelfsturing en betrokkenheid zorgsector

Zelfsturing en betrokkenheid

Een goede gezondheidszorg betekent ook aandacht schenken aan je eigen medewerkers. De werkdruk in zorgorganisaties is torenhoog en er is weinig instroom. De onregelmatige werktijden, overuren, werkstress en tekorten maken het lastig om personeel vast te houden. Of om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Hoe zorg je voor een prettige werkomgeving, en hoe faciliteer je zelfsturing, tevredenheid en betrokkenheid? Je medewerkers inspraak geven in eigen werktijden kan helpen.

Lees meer
zorgsector flexibele schil

Organisatie van je personeelsplanning

Zijn planners voortdurend bezig met het bijsturen van de planning? Worden ze opgeslorpt door operationele wensen van collega’s? Is de planning een wirwar van verschillende afspraken en regels? Organisaties met weinig standaardisatie en weinig afspraken lossen problemen vaak ad hoc op, waardoor véél tijd verloren gaat.

Een optimale inrichting van je planning kan je daarbij helpen. Het zorgt niet alleen voor meer transparantie en uniformiteit, maar ook voor een brede borging van de kwaliteit van je planning.

Lees meer
organisatie van personeelsplanning en afdeling

Een gezonde flexibele schil

Als zorginstelling moet je snel en flexibel kunnen reageren op een onverwachts teveel of een tekort in personeel. Door plots ziekteverzuim, pieken en dalen in het werk, bijzonder verlof of cursusuren heb je soms nood aan éxtra personeelscapaciteit. De grote kunst bestaat eruit om je flexibele schil goed en duurzaam te organiseren. Met een gezonde balans tussen vaste en tijdelijke medewerkers.

Hoe creëer je een goed werkende flexibele schil of flexpool en zorg je ervoor dat de beschikbare capaciteit van je eigen organisatie eerst benut wordt, voor er gebruik gemaakt wordt van externe medewerkers?

Lees meer