Centrale inrichting van je personeelsplanning

Werk je in een organisatie met verschillende afdelingen en/of meerdere locaties? En een aparte personeelsplanning per afdeling? Dan is het slim om bepaalde activiteiten rond planning en werkroosters centraal te organiseren. Wij begeleiden je naar een optimale organisatie van je personeelsplanning.

Dehora planning service center

Voordelen van centralisatie

Er zijn best wat voordelen te halen met het (her)positioneren van je planningsproces. Zolang het maar bij je organisatie past.

Centrale aansturing brengt meer transparantie en overzicht. En mogelijkheden om team- of afdeling- overschrijdend te plannen. Je kan sneller knopen doorhakken. Beslissingen zijn gebaseerd op feiten en cijfers, in plaats van op buikgevoel of invloed van collega’s. Een extra voordeel is uniformiteit en een betere omkadering van je planner of dispatcher. Maar opgelet, de mate van centralisatie moet passen bij de visie en de cultuur van je organisatie. Oftewel, wat wérkt in jouw organisatie en waar wil je naartoe?

centrale centralisatie personeelsplanning

Centralisatie van personeelsplanning

Centraal en decentraal zijn twee uitersten. Ons advies? Centraal wat moet, decentraal wat kan. En dit is voor elke organisatie anders.

Elke organisatie maakt (bewust) eigen keuzes over de positie van planning. Beleg je alle activiteiten, zoals het maken van werkroosters, centraal? Of geef je ook wat verantwoordelijkheid aan je teams? Ons advies is om de kern goed te regelen en om decentrale impulsen te stimuleren. Het is verstandig om afspraken, informatie en procedures centraal te regelen. Door te decentraliseren is er ruimte voor flexibiliteit, autonomie en eigenheid. Zolang maar duidelijk is wie voor wélk onderdeel verantwoordelijk is.

Zo pakken wij het aan

De organisatie en de inrichting van je workforce planning samen met Déhora

1

1. Kennismaking en projectplan

De (her)organisatie van je planning wordt steeds fasegewijs uitgevoerd. In eerste instantie kijken we natuurlijk naar je huidige en je gewenste situatie.  Hoe ziet je organisatie eruit? Op welke wijze komt de planning to stand? Waar en hoe worden werkroosters gemaakt? Waar zitten eventuele bottlenecks rond personeelsinzet? Wat gaat er al goed en wat kan er (nog) beter? Hoe zijn verantwoordelijkheden verdeeld?

Aan de hand van de PlanScan bekom je een compleet beeld van je personeelsplanning. Vervolgens maken onze adviseurs een projectplan op en bekijken we samen de verschillende prioriteiten en mogelijkheden.

model personeelsplanning dehora proces organisatie

2. Begeleiding, implementatie en overdracht

Je kan ervoor kiezen om zélf aan slag te gaan met het actieplan. Of je doet een beroep op onze hulp bij de verandering. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Uittekenen en implementeren van de nieuwe planprocessen
  • Invulling en inrichting van de planfunctie en afdeling: rollen en verantwoordelijkheden, kennis van planners,…
  • Communicatie en informatiedeling naar andere afdelingen
  • Uitwerken van een uurroosterprotocol
  • Opvolging van project KPI’s
  • Herziening van het proces rond capaciteitsplanning

Speciale aandacht gaat naar de persoonlijke begeleiding van je planners en dispatchers.

rollen en verantwoordelijkheden workforce management

Kan je wat hulp of advies gebruiken?

Stuur een bericht of geef een belletje om alvast kennis te maken

Heb je deze al ontdekt?

Bekijk ook onze andere diensten en opleidingen

klokje 12-uursdiensten
Analyse werk en personeelsbehoefte

Hoeveel FTE heb je nodig om het werk uit te voeren, en hoe vertaal je dit naar je personeelsplanning? We helpen je bij het definieren van je personeelsbehoefte.

5-ploegenrooster-variaties
Eerste hulp bij nieuwe uurroosters

Laat eens naar je personeelsroosters kijken. Met gericht advies en een kritische blik helpen we je op weg naar de best passende uuroosters voor je organisatie.