Duurzame inzetbaarheid werktijd langer werken

Duurzame werktijden

We moeten allemaal langer werken. De komende jaren liggen er heel wat uitdagingen rond duurzame en gezonde werktijden.

Duurzame inzetbaarheid hoor je tegenwoordig overal. De gemiddelde leeftijd van de Belgische bevolking stijgt, mensen leven langer, er worden minder kinderen geboren. En dat heeft wat gevolgen voor de arbeidsmarkt. De wettelijke pensioenleeftijd wordt geleidelijk opgetrokken naar 67 jaar. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. In sectoren zoals gezondheidssector en industrie,waar instroom beperkt is, zorgt dit voor best wat kopzorgen. De uitdaging bestaat eruit om uw medewerkers zo lang mogelijk vitaal, productief en gemotiveerd aan de slag te houden.

zelfroosteren medezeggenschap werktijden gezondheid uurroosters

Betrokkenheid en zeggenschap

Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar dan ook direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

En werktijden of uurroosters dragen daar rechtstreeks aan bij.  Kiezen waar en wanneer je werkt, is een bepalende factor voor heel wat werknemers om langer te kunnen en te willen werken. Denk maar aan zelfroosteren. Flexibele en evenwichtige werktijden zijn bovendien een uitstekende stimulans om je medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden.  Flexibel werken is trouwens niet alleen positief voor de werknemer, maar heeft onder bepaalde voorwaarden een positieve impact op de resultaten van je organisatie. Ook loont het om bijvoorbeeld ploegenarbeiders tijdig te informeren over preventieve maatregelen rond gezondheid.

Aan de slag

Wilt u graag werk maken van duurzame inzetbaarheid? Of van evenwichtige werktijden?  Met onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen we op verschillende manieren ondersteunen.

  • Meer betrokkenheid van de medewerkers: zorgen voor meer verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers.
  • Meer werkplezier en minder werkstress: zorgen voor meer verbinding met collega’s, autonomie in het werk en ruimte voor vakmanschap.
  • Ontwikkeling van medewerkers: bijhouden van ontwikkelingen in het vak en opdoen van nieuwe kennis zodat medewerkers inzetbaar blijven.
  • Bewust omgaan met onregelmatige werktijden: hoe kan de medewerker bewuster omgaan met werken op onregelmatige werktijden?
  • Verlagen van fysieke belasting: fysieke over- en onderbelasting leidt tot veel uitval. Onder andere meer kennis bij management en medewerkers verkleint het risico op uitval.
  • Gezond eten en werken: gezond eten en bewegen zorgen voor minder verzuim en meer energie op het werk.