Inrichting van je flexibele schil

Een schil van flexibel inzetbare medewerkers, bovenop je vaste team, is een handige manier om snel pieken en dalen in je werk op te vangen. Er bestaat echter geen standaard oplossing om de ideale, gezonde flexibele schil te bepalen. Déhora helpt je om je flexschil optimaal én duurzaam in te richten.

flexibele schil personeelsinzet en planning voorbeeld

Wat is een flexibele schil?

Je flexibele schil is een koepelbegrip voor alle medewerkers die je flexibel kan inzetten, naast of bovenop je vaste teams.

Je flexibele schil is een benaming voor alle medewerkers die flexibel inzetbaar zijn, en die niet behoren tot je zogenaamde basisteam. Het gaat over zowel interne (vaste) als externe werkkrachten. Denk bij intern aan oproepkrachten, medewerkers in je vlinderploeg of medewerkers met een nul-uren contract. Bij extern praten we over tijdelijke uitzendkrachten of freelancers. In sommige organisaties zijn er zelfs meerdere flexibele schillen.

flexibele schil organisatie en personeelsplanning

Waarom een flexibele schil?

Een goed ingerichte flexibele schil maakt je als organisatie wendbaar, flexibel en zelfs slimmer

Een flexibele schil zorgt in de eerste plaats voor flexibiliteit in werkkrachten. Bij drukte kan je terugvallen op een personeelsbestand van snel inzetbare medewerkers. Daarnaast zorgt een flexibele schil voor continuïteit bij opvang van ziektes en verlof. Al dan niet afdelingoverschrijdend. Tegelijkertijd kan je met de hulp van je flexschil tijdelijk waardevolle expertise en ervaring in je team halen. Een flexibele schil van medewerkers met specifieke kennis kan van grote meerwaarde zijn.

flexibele schil personeelsinzet en planning

Een duurzame flexibele schil

Een gezonde flexibele schil gericht op lange termijn, competenties, interne mobiliteit en minder (dure) wegwerpcontracten.

Onder duurzaam verstaan we een flexibele schil die gericht is op de lange termijn en dus niet enkel op de eerstvolgende drempel. Met een optimale inzet en verhoging van het interne flexvermogen. Duurzame flexibiliteit heeft ook aandacht voor het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, zowel vast als flexibel. Met een focus op competentieflexibiliteit, en niet enkel aantallen.

Onze aanpak

Hulp bij inrichting van een gezonde flexibele schil

1

Flexibiliteitsbehoefte en werkaanbod

Er bestaat (helaas) geen plug & play oplossing voor je flexibele schil. Elke organisatie is anders. En voor elke organisatie ziet de ideale balans tussen vaste kern en flexibele schil er anders uit. Dus is maatwerk aan de orde.

Voor je organisatie nemen we, per afdeling, je werkaanbod gedetailleerd onder de loep. Hoeveel variatie is er in je werk? Waar zitten pieken en dalen? Wat zijn gangbare patronen in drukte of luwte? Wat is de oorzaak van fluctuaties in je werk? Kunnen pieken worden afgevlakt? Op basis van deze analyse definiëren we samen je werkelijke flexibiliteitsbehoefte.

personeelstekort personeelsplanning Déhora

Maatregelen voor flexibiliteit

Pas na het in kaart brengen van je flexibiliteitsbehoefte, en het eventueel bijsturen van (ongewenste) oorzaken, weten we of flexibele personeelsinzet nodig is, en hoe die er uiteindelijk uit moet zien. Deze koppelen we aan je flexstrategie.

We brengen in kaart waar de behoefte aan flexibiliteit vandaan komt. En hoe je huidige flexvermogen eruit ziet. Hierdoor krijg je een helder beeld van werkpunten en verbetermogelijkheden. We adviseren je over actiepunten en veranderingen. Bijvoorbeeld het anders flexibel inzetten van je vaste medewerkers.

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel

Samen aan de slag gaan?

Stuur een bericht of bel ons om kennis te maken

Ook interessant

Heb je onze andere consultancy diensten al bekeken?

workshop personeelsplanning capaciteitsplanning verlofplanning
Capaciteitsplanning opstellen

Capaciteitsplanning is een essentieel onderdeel van een efficiënte personeelsinzet. We ondersteunen je bij de opmaak van je capaciteitsplan.

startegische personeelsplanning werktijden toekomst
Strategische personeelsplanning (SPP)

Aan de slag met strategische personeelsplanning? Weet je niet goed waar starten? Laat je adviseren en begeleiden door een expert in het vak

analyse personeelsplanning
Personeelsplanning PlanScan™

Wens je graag een objectieve doorlichting van je personeelsplanning, met verbeterpunten en plan van aanpak? Bekijk onze PlanScan!