Personeelsplanning in
publieke organisaties

Lokale besturen, agentschappen en andere overheidsdiensten moeten kostenbesparingen realiseren. Personeelsinzet moet kerntaken en doelstellingen efficiënter bewerkstellen. Burgers en patiënten verwachten tegelijk meer transparantie, gemak en flexibiliteit. Serieuze uitdagingen, maar ook veel mogelijkheden.

personeelsplanning overheid publieke sector
personeelsplanning overheid publieke sector
personeelsplanning werkroosters overheid publieke sector
personeelsbehoefte capaciteitsplanning

Capaciteit en personeelsbehoefte

Als de hoeveelheid werk fluctueert moet personeelsinzet (en planning) snel en flexibel kunnen worden aangepast aan de werkvraag. Hoe zorg je ervoor dat je altijd net voldoende medewerkers hebt? Hoe bewaak je een evenwichtige verdeling van diensten tijdens weekend of avondopeningen? Hoe voorkom je onder- en overbezetting? Dat is precies het idee van goede capaciteitsplanning. We begeleiden je graag bij de opmaak van een optimaal personeelsbehoefteplan.

Lees meer
dehora overheid steden gemeenten bibliotheek personeelsplanning

Werk-privé balans met zelfroosteren

Het is een behoorlijke uitdaging om een goed evenwicht te zoeken tussen de belangen van medewerkers en die van publieke organisaties. Zeker wanneer budgettaire marges beperkt zijn en werkdruk enkel toeneemt. Maar gelukkig heb je het concept van het zelfroosteren. Dankzij zelfroosteren kunnen medewerkers in hoge mate zélf de delicate keuze maken tussen individuele voorkeuren, tussen werk en privé. Uiteraard binnen de bezettingseisen en de spelregels van de organisatie.

Lees meer
flexibele werktijden en personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Door bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen verandert regelmatig de rol en de invulling van lokale overheden en agentschappen. En dit heeft telkens een enorme impact op het personeelseffectief. In dit kader kan strategische personeelsplanning gezien worden als een onmisbare strategische activiteit. SPP is een hulpmiddel om te anticiperen op toekomstige vraagstukken rond personeelsbehoefte en personeelsbezetting.

Lees meer
kevin en soren workforce management bij déhora

Centralisatie en optimalisatie

In de praktijk is planning vaak een wirwar van afspraken, van verschillende regels en werkwijzen. Zeker over verschillende diensten heen. Déhora ondersteunt je bij de optimalisatie van je personeelsplanning, en daarmee ook je dienstverlening. Met als doel meer uniformiteit, efficiëntie en transparantie. We begeleiden je bij vernieuwingen in arbeidsorganisatie en personeelsinzet.

Lees meer