Aan de slag met Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning of SPP speelt in élke organisatie. Het is een hulpmiddel om de strategie en de visie van je organisatie te verbinden aan je (toekomstige) personeelsbezetting, en omgekeerd. Wil je écht werk maken van strategische personeelsplanning? We helpen je bij de ontwikkeling van je plan.

startegische personeelsplanning werktijden toekomst

Plannen voor de toekomst

SPP is een houvast om ontwikkelingen in je werk en je personeel continue op elkaar af te kunnen stemmen.

Strategische personeelsplanning haakt in op strategische thema’s en je meerjarenbeleid. Waar wil je als organisatie over 2 tot 5 jaar staan? Zal je nieuwe producten of diensten op de markt brengen? Welke economische ontwikkelingen komen eraan en hoe kunnen we anticiperen? Wat is de impact op dienstverlening en services? Hoe ziet je personeelsbestand er over 5 jaar uit? En wie of wat heb je nodig om je doelen te realiseren. SPP biedt je een houvast om op koers te blijven.

personeelsplanning vaardigheden voorwaarden Déhora

Waarom strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning dwingt je om vooruit te kijken en te anticiperen, zowel naar werk als naar je personeelsbestand.

Met SPP werk je met een visie aan de duurzame en flexibele inzetbaarheid van je medewerkers. Je stuurt proactief op de bezetting van belangrijke functies, met slagkracht als resultaat. Doordat je personeelsbestand zich beter aanpast, ben je als organisatie ook meer wendbaar en kan je wel tegen een stootje. Omdat SPP ook gaat over competenties, motivatie en bewustwording (en niet louter aantallen), kan je talenten behouden, kennis borgen en gerichter investeren in ontwikkeling.

Jaarurensystematiek of plusminus conto met Déhora

Strategische Personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning beantwoorden we samen een aantal operationele en tactische vragen.

  • Wat is nodig om je personeelsbestand toekomstbestendig te maken?
  • Is er een gap tussen mijn huidige en mijn toekomstige personeelsbehoefte?
  • Kunnen je huidige medewerkers mee veranderen met de organisatie?
  • Voor welke posities moet ik een beroep doen op de arbeidsmarkt?
  • Heb ik voldoende potentieel om aan de toekomstige klantvraag te voldoen?

Onze aanpak

Déhora helpt je met het het inrichten van je strategische personeelsplanning

1

1. Draagvlak en projectomkadering

Strategische personeelsplanning begint voor ons altijd met de creatie van een draagvlak. We nemen je directie en je lijnmanagement mee in de kennis dat een goed strategisch personeelsplan bijdraagt aan een succesvolle en toekomstbestendige organisatie.

Daarbij gaan we op zoek naar interne actoren. We omkaderen strategische inzichten, winst, doelstellingen en de beoogode projectvooruitgang. Altijd nauw in tandem met een van onze ervaren consultants.

stappen voor zelfroosteren

2. Analyse omgeving en personeelsbehoefte

Elke organisatie opereert in haar omgeving, en is onderhevig aan tal van trends en ontwikkelingen. Voor elke organisatie zijn die invloeden natuurlijk verschillend. Deze (toekomstige) invloeden brengen wij in kaart. Daarnaast stimuleren we de impact daarvan op je personeelsbezetting.

Verder maken we je huidige en je toekomstige personeelsbehoefte inzichtelijk. We kijken daarbij naar zowel kwaliteit als kwantiteit. En we nemen daarbij cultuuraspecten en ‘zachte’ waarden mee zoals persoonlijke motivatie en ambitie. Dit biedt jouw organisatie een duurzaam concurrentievoordeel.

 

rollen en verantwoordelijkheden workforce management

3. Plan voor uitvoering en borging

Tot slot definieren we concrete acties en besluiten die nodig zijn om de beoogde doelstellingen te behalen. Strategische personeelsplanning is bovendien een continue proces, en geen document dat het resultaat is van een eenmalige inspanning. Om beoogde resultaten te realiseren is een cyclische aanpak vereist.

We opteren ervoor om (half)jaarlijks het gedefinieerde plan te valideren ten opzichte van je bedrijfsstrategie en (externe) trends. Samen verankeren we een plan voor borging en eigenaarschap van de strategische personeelsplanning in je organisatie.

 

de voordelen van zelfroosteren

Handen uit de mouwen?

Stuur een bericht of bel zeker even om kennis te maken

Deze al gezien?

Ontdek ook onze andere consultancy services

klokje 12-uursdiensten
Analyse werk en personeelsbehoefte

Hoeveel FTE heb je nodig om het werk uit te voeren, en hoe vertaal je dit naar je personeelsplanning? We helpen je bij het definieren van je personeelsbehoefte.

workshop personeelsplanning capaciteitsplanning verlofplanning
Capaciteitsplanning opstellen

Capaciteitsplanning is een essentieel onderdeel van een efficiënte personeelsinzet. We ondersteunen je bij de opmaak van je capaciteitsplan.

analyse personeelsplanning
Personeelsplanning PlanScan™

Wens je graag een objectieve doorlichting van je personeelsplanning, met verbeterpunten en plan van aanpak? Bekijk onze PlanScan!