Wat is roostervormgeving?

Roostervormgeving is het maken, bijsturen en borgen van dienstroosters of werkroosters. Dit is personeelsplanning zoals de meeste mensen dit zullen kennen. In een ideale situatie is roostervormgeving ingehaakt op je capaciteitsplan, het roosterbeleid en de visie op personeelsplanning.

Roostervormgeving en personeelsplanning

Roostervormgeving behoort toe aan het operationele niveau van personeelsplanning.  Vanuit capaciteitsplanning realiseer je een goede afstemming tussen enerzijds het werk op dag-of weekniveau en anderzijds de beschikbaarheid van medewerkers.  Je brengt per roostereenheid het werk in kaart en je vertaalt dit vervolgens naar bezettingseisen en je formatie. Je gaat dan over naar het roosterontwerp, of het werkelijk inplannen van mensen.

Het maken van een rooster is geen kleinigheid, en je moet met veel zaken rekening houden. Denk maar aan bedrijfskundige uitgangspunten, sociale kenmerken en gezondheidskundige aspecten.

horizon personeelsplanning strategisch tactisch en operationeel roostervormgeving

Stappen voor een goed werkrooster

Een rooster kan je op verschillende manieren en met verschillende technieken maken. Déhora ontwikkelde hiervoor een stappenplan, beproefd en bewezen in de praktijk. Je vertrekt eerst bij het kiezen van een roostereenheid, vervolgens stel je het werkaanbod op. Hetzij van een team of van verschillende afdelingen. Stapsgewijs kom je zo tot een goed onderbouwd werkrooster.

In 6 stappen naar een optimaal werkrooster

 

hoe maak je een goed werkroosters of dienstrooster?

Roosterbeleid en -visie

Voor je aan de slag gaat met roosters is een helder kader belangrijk. Een kader met een visie, duidelijke uitgangspunten en een richting.  Dit moet er ondermeer voor zorgen dat roosters op een uniforme manier tot stand komen. Maar net zo goed dat er goede afspraken worden gemaakt rond bijvoorbeeld werktijd of de afhandelingen van verlof.  Je maakt beslissingen over bijvoorbeeld minimale en de maximale lengte van een dienst.  Evenals de deadline om een rooster bekend te maken. Al deze afspraken en regels worden doorgaans uitgewerkt in een uurroosterprotocol.

Het roosterbeleid hangt tot slot nauw samen met je visie op personeelsplanning. Kies je eerder voor een vraaggerichte benadering? Krijgen je medewerkers inspraak in werktijden en werkroosters? Op welke wijze creëer je een balans tussen het belang van je organisatie en je medewerkers?