Wat is het planproces?

Planprocessen zijn er in verschillende soorten en maten. Voor Déhora staat het planproces gelijk met de verschillende fases om tot de best mogelijke personeelsplanning te komen. Deze fases hebben een cyclische karakter om continue kwaliteitsverbetering te garanderen. Elke fase wordt gekenmerkt door één of meerdere ankerpunten

Planproces en personeelsplanning

De inrichting van het Déhora planproces is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van deming.  Die cyclus bestaat uit 4 essentiële fases: Plan, Do, Check en Act. Elke fase omvat concrete activiteiten of handelingen.

De cyclus ziet er in grote lijnen uit als volgt. Eerst definieer je de plandoelstellingen op lange termijn, vervolgens vertaal je dat plan naar de werkvloer. Je maakt dus de vertaling van strategische personeelsplanning naar operationele personeelsplanning. Daarna vergelijk je de resultaten met wat je initieel voor ogen had. Tot slot onderneem je acties om bij te sturen waar nodig en ga je aan de slag met (nieuwe) plandoelstellingen. De concrete inrichting van het planproces is uiteraard altijd maatwerk omdat elke organisatie anders werkt.

planproces drieluik personeelsplanning