Wat is een bruto/netto berekening?

De bruto netto berekening vormt een belangrijk onderdeel van capaciteitsplanning en formatiebepaling. Het is een methode om te berekenen hoeveel personeelscapaciteit je werkelijk nodig hebt om bijvoorbeeld ziekte, verlof en uitval op te vangen.

bruto en netto beschikbaarheid

Elke medewerker beschikt over een contractuele arbeidsduur. Die overeengekomen arbeidsduur wordt uitgedrukt in een aantal uren per week of dagen per jaar.  Die arbeidsduur is weliswaar de bruto beschikbaarheid van een medewerker. In de praktijk zal een medewerker namelijk een aantal van die dagen of uren niet werken. Enerzijds door vakantie, weekend en feestdagen, maar ook door ziekte, verzuim en opleidingen.  Wat overblijft is de netto beschikbaarheid van een medewerker.

Vanuit het oogpunt van personeelsplanning is het wenselijk om te weten hoe groot dat ‘verlies’ van arbeidstijd is.  Op basis van contractuele arbeidsduur kan je een goede personeelsbezetting hebben. Terwijl je in de praktijk misschien te weinig medewerkers hebt om het werk te doen. Met de bruto-netto berekening bereken je hoeveel capaciteit je werkelijk nodig hebt om de netto benodigde uren te kunnen dekken. Vervolgens kan een bruto en een netto formatie worden uitgerekend.

 

bruto netto verhouding personeelsplanning

Praktisch voorbeeld

Je hebt 7 voltijdse medewerkers in je team, met een arbeidscontract van 40 uren per week.  3 parttime medewerkers met een regime van 80% en 1 parttime medewerker die 60% werkt. De uren van deze medewerkers samen zijn goed voor 10 VTE of voltijds medewerkers. Je gaat er van uit dat die 10 VTE net genoeg zijn om al het werk uit te voeren.  De bruto beschikbaarheid van al je medewerkers samen bedraagt 20.800 uur.

Door vakantiedagen, verlof en opleidingsdagen zijn deze medewerkers echter 4.032 uur niet inzetbaar.  De werkelijke inzetbaarheid van je team is dus nog maar 16.768 uur (20.800- 4.032). Je kan dus niet meer het voorziene werk van 20.800 uur uitvoeren.

  • De bruto-netto factor (20.800 / 16.768) bedraagt 1,24
  • Eigenlijk heb je 12,4 VTE (= 10*1,24) nodig om comfortabel de niet-inzetbare uren op te vangen

Kom je er niet uit?

Wens je praktische ondersteuning bij het maken van je personeelsplanning? Of heb je graag dat we een keertje meekijken? Laat een bericht achter!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

" } }] }