Vragen over de impact van corona op je personeelsplanning? We staan voor je klaar!

Hoe ‘gezond’ zijn uw uurroosters?

Een goed uurrooster is de basis voor uw bedrijfsvoering en uw operationele planning. Maar hoe kan je objectief beoordelen of uurroosters gezond zijn? Er zijn heel wat verschillende factoren om mee rekening te houden.  Is de werkbelasting niet te groot, zijn de diensten niet te lang of is het uurrooster wel voorspelbaar genoeg? Voor de opmaak van een gezonde personeelsplaning hanteren we aantal stappen

analyse gezonde uurroosters

Fysieke en sociale zwaarte

Elke werknemer ervaart een vorm van fysieke en sociale belasting bij zijn of haar werktijden. De effecten van de fysieke belasting zijn, in tegenstelling tot de sociale effecten, meestal pas op de langere termijn zichtbaar. Evenwichtige werktijden leiden tot minder bezettingsproblemen. Uw medewerkers zijn geestelijk en fysiek in betere ‘vorm’. Maar welke factoren bepalen of een werkrooster wel of niet gezond is voor de medewerker? Met onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij een roostermethodiek in 6 stappen ontwikkeld.

 • Hoe komen uurroosters nu tot stand?
 • Wat is de ideale wijze om uurroosters te maken?
 • analyse capaciteit (kwalificaties, contracturen, afspraken, vakantieplanning);
 • analyse werkaanbod (hoeveelheid te verwachten werk);
 • wat is de benodigde capaciteit in diensten (bezettingseisen)?
 • welke regelgeving is vereist?
 • inventarisatie overige wensen t.a.v. werktijden en het uurrooster

Voordelen van een gezond uurrooster?

 • minder bezettingsproblemen: een goed personeelsrooster past bij uw werkaanbod en personele capaciteit;
 • minder roosterwijzigingen: wanneer een personeelsrooster beter aansluit bij de wensen van uw medewerkers en uw bedrijfsvoering leidt dit automatisch tot minder aanpassingen in het personeelsrooster;
 • geen overtredingen in uw basisrooster, want uw nieuwe personeelsrooster voldoet aan de wet- en regelgeving van de Arbeidstijdenwet en uw cao;
 • gezonde werknemers: door een personeelsrooster te hanteren dat voldoet aan allerlei sociale en fysieke aspecten, blijven uw medewerkers langdurig ‘gezond’ inzetbaar;
 • uw medewerkers weten waar ze aan toe zijn: een personeelsrooster op individueel niveau geeft weer wanneer welke medewerker voor welke dienst ingepland staat;
 • hogere medewerkerstevredenheid: geen disbalans meer tussen werk en privé.