Wat is roosterergonomie?

Ook in het vak van personeelsplanning kan je spreken over ergonomie. Ergonomische werkroosters zijn goed ontworpen roosters die een bijdrage leveren aan beter, veiliger en gezonder werken. Roosterergonomie is belangrijk wanneer er sprake is van nachtarbeid, weekendwerk of wisselende shiften

Ergonomie gaat over de optimale inrichting van een product, een ruimte of een proces.  Of in het geval van personeelsplanning: de vormgeving van werkroosters.  Wij spreken concreet over roosterergonomie. Roosterergonomie heeft alles te maken met het inperken van risico’s rond gezondheid, welzijn en het sociale leven. Allerlei roostertechnische aanpassingen helpen om je medewerkers gezond, tevreden en productief aan de slag te houden.

Een goed ontworpen rooster biedt kansen om te herstellen na een zware reeks diensten. Het zorgt onder andere voor voorspelbaarheid en een evenwicht tussen werk en privé. Een goed rooster heeft tot slot ook een gunstig effect op de belasting die medewerkers ervaren. Roosterergonomie kadert binnen maatregelen om medewerkers een leven lang gezond en gemotiveerd aan de slag te houden.

Gezondheid en roosterergonomie

Wetenschappelijk onderzoek toont dat er een complex verband is tussen enerzijds het dienstrooster en anderzijds sociaal en lichamelijk welzijn.  Een specifiek werkrooster kan namelijk via allerlei ‘tussenstations’ de gezondheid van een medewerker schaden. De aard van het rooster, net als individuele en situationele verschillen, zijn bepalend voor de mate van die risico’s. Deze riscico’s zijn gerelateerd aan onder meer slaap, mentaal welzijn, alsook het gezins- en sociale leven.

kenmerken van het personeelsrooster gezondheid

10 gouden roostervuistregels

Vooral bij ploegenroosters valt met roosterergonomie nog heel wat winst te halen.  In de praktijk hanteert Déhora 10 roostervuistregels. Deze vuistregels zijn best practices, of richtlijnen, om in je achterhoofd te houden bij het maken van de planning.

 • Voorwaartse rotatie van diensten, binnen een reeks
 • Korte rotatie tussen diensten
 • Minimaal 2 en maximum 6 diensten meteen na elkaar
 • Wekelijkse arbeidstijd ten hoogste 34-38 uur (afhankelijk zwaarte rooster)
 • 56 uur aaneengesloten rust na een serie nachtdiensten
 • Half uur pauze midden van een dienst
 • Maximum 9 uur per shift
 • Begin- en eindtijden om 07.00-15.00-23.00 uur
 • Voorspelbaar roosterpatroon
 • Minimum 40% van avonden en weekenden vrij

Lees hier meer over deze vuistregels

Aan de slag?

Wil je graag werk maken van een gezondere personeelsplanning? Wil je eens vrijblijvend sparren met één van onze consultants? Laat zeker een bericht achter.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

" } }] }