Wat is flexibilisering van personeelsinzet?

Flexibilisering is de mogelijkheid om je personeelsinzet  -en planning relatief gemakkelijk aan te passen aan wisselende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een veranderende werkvraag, of aan plotse veranderingen in personeelscapaciteit. Als organisatie ben je dan het liefst lenig en wendbaar.  Er zijn verschillende oplossingen om personele flexibiliteit te realiseren

Flexibilisering voor organisaties

De behoefte aan flexibiliteit (of wendbaar werk) is een belangrijk thema voor veel organisaties. Organisaties moeten kunnen inspelen op tal van interne en externe veranderingen.  Fluctuaties in de afzetmarkt, steeds kortere levertijden, onvoorspelbaarheid van de afzetmarkt, de beschikbaarheid van vakbekwame medewerkers, wet en regelgeving. Het zijn allemaal redenen voor een meer flexibele personeelsinzet.

Daarnaast is het werkaanbod zelden vlak, en zijn er natuurlijke fluctuaties in klantvraag. De werkvraag kan variëren op dag-, week- of maandbasis. Tot slot zijn er verstoringen in je personeelscapaciteit ten gevolge van onder andere ziekte, verlof of opleiding. In al deze omstandigheden is het een uitdaging om personeelsinzet flexibel te kunnen laten meebewegen.

personeelsbehoefte jaarbasis

Flexibilisering voor medewerkers

Steeds meer zijn ook medewerkers vragende partij voor flexibiliteit. Voor werktijden op maat en meer inspraak in eigen roosters.  Culturele achtergronden verschillen, net als levensfase, interesses, sekse en opleidingsniveau. Iedereen maakt verschillende keuzes, en dat vertaalt zich naar het werk. Namelijk een enorme diversiteit qua aantal uren, soort werk en uiteenlopende wensen wat betreft tijden waarop mensen willen werken. Eénzelfde rooster is dus niet langer voldoende. Organisaties moeten in staat zijn om flexibel om te gaan met die diversiteit in contracturen en wensen.

Vormen van flexibele personeelsinzet

Er zijn verschillende manieren om flexibilisering te realiseren. De kunst bestaat eruit om een balans te vinden in de verschillende oplossingen. En die strategieën te kiezen die duurzaam zijn. In dat verband spreken wij wel over goede flex. Een overzicht:

vormen van flexibele werktijden Atkinson

Duurzame flexibilisering?

Flexibilisering kan serieuze gevolgen hebben voor medewerkers. Het heeft immers een effect op sociaal, fysiek en financieel gebied.  Soms zien we doorgeschoten flexibilisering met negatieve gevolgen voor de medewerkers. De grote uitdaging is om te streven naar een duurzame vorm van flexibiliteit. Onder duurzaam verstaan wij dat de belangen van zowel de medewerker als de organisatie in balans zijn. Simpel gezegd gaat het om flexibiliteit van en voor de werkgever én werknemer.

Onder duurzaam verstaan we ook dat ‘flex-maatregelen’ gericht zijn op de lange termijn en niet alleen op de eerstvolgende hobbel. Denk maar aan ongecontroleerd overwerk, of voortdurend beroep doen op externe krachten.  Dergelijke maatregelen zijn niet alleen niet duurzaam, ze zijn ook erg duur.

Aandachtspunten

Het kiezen en implementeren van flexibiliteit-strategieën vereist kennis en ervaring. Zeker wanneer je een route kiest waarbij duurzaamheid een serieus issue is. Als vertrekpunt is van belang dat je keuze van flexibiliteit aansluit bij de missie van de organisatie. Daarnaast moet je ook zeggenschap van werknemers nadrukkelijk meenemen in dit verhaal. Anders loop je het risico met de flexibilisering het paard achter de wagen te spannen.


Aan de slag?

Heb je een vraag over flexibilisering? Wil je graag weten hoe je er in de praktijk aan begint? Eens sparren over je flexibele schil? Laat een bericht achter!