Vragen over de impact van corona op je personeelsplanning? We staan voor je klaar!

Nieuwe roosters opstellen

Je personeelsplanning omzetten in een werkrooster is een complexe taak. Alle stukjes moeten in elkaar vallen: bezettingseisen, wensen van medewerkers, regelgeving, opvang ziekte en andere afwezigheden, verlofplanning, en zelfs gezondheid. Maar dat is ons vak, en wij helpen je graag bij het maken en beoordelen van (nieuwe) roosters

werklastmeting personeelsformatie dehora

Roosters maken is ons vak

Welk type rooster werkte het beste binnen je team of organisatie? Hoe kan je meer flexibiliteit inbouwen? Wat met dagplanning?

Dit zijn vragen waarmee Déhora vaak te maken krijgt. De kunst bestaat eruit om die roosters te maken die het beste aansluiten bij de behoefte van medewerkers en organisatie. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van personeelsroosters, in alle soorten en maten. We gaan altijd op zoek naar de optimale balans tussen de wensen van medewerkers, de wensen vanuit de werkgever en de geldende kaders (wet- en regelgeving, interne afspraken en werktijdregelingen).

interim ondersteuning personeelsplanners

Ook advies over je huidige roosters

We staan je bij met ervaring en een objectieve blik.

Onze specialisten kunnen je ook helpen met een evaluatie van je huidige personeelsplanning. We nemen je roosters onder de loep en maken objectieve suggesties op basis van je doelstellingen. We controleren desgewenst je planning op wet- en regelgeving. Daarnaast kan Déhora je ondersteunen bij de werkelijke toepassing en het beheer van je planning.

hoe maak je een goed werkroosters of dienstrooster?

Roostervormgeving in topvorm

We beginnen nooit met de losse pols. Met onze jarenlange kennis en ervaring ontwikkelde Déhora een stappenplan om tot optimale personeelsroosters te komen.

Om (nieuwe) roosters te maken vertrekken we altijd met best practices uit 30 jaar ervaring. Een goed personeelsrooster maken start bijvoorbeeld altijd met het werkaanbod en je beschikbare medewerkers. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken.  En omdat elke mens en ook elke organisatie anders is,  kan het natuurlijk nodig zijn om wat langer stil te staan bij een bepaalde stappen.

Aan de slag? Stuur ons een bericht