Vragen over de impact van corona op je personeelsplanning? We staan voor je klaar!

Centralisatie van personeelsplanning

Worden planners opgeslorpt door operationele wensen? Is er veel onduidelijkheid over afspraken en regels rond roosters? In organisaties met meerdere teams, afdelingen of locaties kan het bijzonder nuttig zijn om (delen van) je personeelsplanning te centraliseren. Déhora begeleidt je bij de transitie van een decentrale naar een centrale planning.

centrale centralisatie personeelsplanning

Centraal planbureau

Bij een centrale personeelsplanning beleg je een aantal belangrijke activiteiten overkoepelend: capaciteitsplanning, rapportage, kwaliteitscontrole en aansturing. 

De operationele invulling van taken en verantwoordelijkheden van planners komt vervolgens uit de beslissingen van de centrale planning afdeling. Hier zijn enorme voordelen mee te behalen.

 • Centrale aansturing brengt meer eenheid en uniformiteit
 • Grotere aanspreekbaarheid van de planners
 • Planners worden ‘losgerukt’ van historische last, en kunnen objectiever werken
 • Betere borging van kwaliteit van de planning
 • Betere bewaking van de functie van planner
 • Planners worden planprofessionals
Soren inzicht in je personelsplanning

Aandachtspunten

Centraal wat moet, decentraal wat kan

Centraal en decentraal zijn uiteraard twee uitersten. De beste oplossing ligt vaak ergens daartussen. Ons advies is om centraal de basis op orde te krijgen, om vervolgens decentraal extra impulsen in kwaliteit mogelijk te maken. Het is bijvoorbeeld verstandig om informatie, afspraken, werkwijzes en procedures centraal te regelen. En om daarnaast ruimte voor flexibiliteit en autonomie te bewaren. Een centraal planbureau met decentrale planners bijvoorbeeld.

De inrichting van je personeelsplanning hangt ook nauw samen met organisatie- en planningscultuur, de doelstellingen van de organisatie en de maturiteit wat betreft personeelsplanning. Als geen ander weten we dat dit er voor elke organisatie anders is.

Stapsgewijze verandering

Inrichting van je centrale planning met Déhora

1

Inventarisatie en projectplan

De transitie wordt fasegewijs uitgevoerd. In de eerste stap kijken we naar je huidige en je gewenste situatie. Hoe ga je nu te werk? Op welke wijze is je personeelsplanning georganiseerd? Wat gaat er goed en wat kan er (nog) beter? Wat zijn werkbare oplossingen? Welke onderdelen van je planning kan je centraliseren?

Aan de hand van de PlanScan bieden we je een inzicht in je personeelsplanning. We stellen een projectplan op en bekijken samen de verschillende prioriteiten en mogelijkheden.

model personeelsplanning dehora proces organisatie

Begeleiding, overdracht en implementatie

Vervolgens gaan we aan de slag met het actieplan. De volgende onderdelen/stappen komen daarbij aan bod:

 • Herziening van het proces rond capaciteitsplanning
 • Uittekenen en implementeren van (nieuwe) planprocessen
 • (her)organisatie van de planfunctie en afdeling: rollen en verantwoordelijkheden, kennis van planners,…
 • Communicatie en infodoorstroming naar andere afdelingen
 • Uitwerken van o.a. uurroosterprotocol
 • Opvolging van project KPI’s

Gedurende het hele proces nemen onze adviseurs een ondersteunende en coachende rol aan.  Speciale aandacht gaat naar de persoonlijke begeleiding van planners en dispatchers.

plan van aanpak Déhora