Vragen over de impact van corona op je personeelsplanning? We staan voor je klaar!
capaciteitsplanning personeel medewerkers

Capaciteitsplanning van personeel

Zijn er grote verschillen tussen geplande en gerealiseerde roosters? Is er regelmatig extra inzet nodig ten opzichte van de planning? Zijn planners vaak druk in de weer om gaten in de roosters te vullen? Dan mis je een goede capaciteitsplanning. Déhora helpt je roosters op orde te krijgen.

luk tinne personeelsplanning

Wat is capaciteitsplanning?

Capaciteitsplanning gaat in essentie over de afstemming van vraag (het uit te voeren werk) en aanbod (je personeelsbezetting) in de toekomst. Dat klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk best lastig.

Capaciteitsplanning is erop gericht om vanuit het werkaanbod de verwachte arbeidsbehoefte voor de toekomst vast te stellen. Het biedt een antwoord op de vraag; “Heb ik genoeg medewerkers in mijn organisatie om te allen tijde aan de werkvraag te kunnen voldoen?.”  Hoe beter je capaciteitsplanning, hoe beter je als organisatie in staat om proactief scenario’s te schetsen en keuzes te maken. Je wordt niet (langer) geleid door de waan van de dag, maar door nauwkeurige analyses en grip op je totale personeelsbezetting.

Een groot voordeel van een goede capaciteitsplanning van je personeel is meer rust op de planning. Het verlaagt de kans op overwerk en roosterwijzigingen, waardoor je meer tijd krijgt om ‘proactief’ te gaan plannen.

Succesvolle capaciteitsplanning

Seizoensinvloeden, concurrentie, aan- afwezigheid van mensen zijn eigen aan elke organisatie. Een succesvolle capaciteitsplanning biedt je inzicht in die totale verhouding tussen werk en (niet) beschikbare uren. Waardoor je een houvast krijgt voor de korte termijn (als basis voor je roosters) en de middellange termijn (basis voor verlofbeleid en flexibilisering). Knelpunten in capaciteit kunnen vroegtijdig worden opgespoord en voorkomen.  Capaciteitsplanning is daarenboven een voortdurend verbeteringsproces.

capaciteitsplanning personeel medewerkers

werving en selectie planner dispatcher

Déhora en capaciteitsplanning

Als expert in workforce planning zijn we meer dan bekend met capaciteitsplanning. We doen dit dagelijks, in alle mogelijke sectoren.

Wil je graag weten hoe zo een capaciteitsplanning eruit ziet? En hoe je zelf voor je team of organisatie een capaciteitsplan kan maken? We helpen je graag op weg. En we ondersteunen je bij het finetunen tussen de (verwachte) werklast en je beschikbare FTE.