Financiële steun voor projecten rond werkbaar werk in chemiesector

dehora chemie industrie alternatieve roosters

Ben je als organisatie actief in de chemiesector, kunststoffen of life sciences? Wil je samen met Déhora werk maken van alternatieve ploegenroosters, aangepaste werktijden of zelfs zelfroosteren? Dan kan je beroep doen op financiering van het gemeenschappelijk Demografiefonds.  

Arbeid in de chemiesector is bijzonder zwaar. In de eerste plaats bevat het veel ploegenarbeid, onregelmatige diensten maar ook vaak lange werkdagen. Bovendien is één op de vier werknemers ouder dan vijftig jaar. Het Demografiefonds is erop gericht om medewerkers op een gezonde manier langer aan het werk te houden. Kortom is het bedoeld om projecten te financieren die de gezondheid, werkbaarheid en de verlenging van de loopbaan stimuleren.demografiefonds logo

 

Het fonds is er voor de bijna 1.000 bedrijven en 90.000 werknemers in de chemie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de oudere personeelsleden. Al vergeten we natuurlijk onze jongeren niet. Bovendien komen medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk ook in aanmerking.

Hoe werkt het?

Werkgevers en werknemers stellen eerst in overleg een actieplan of demografieplan op. Hierin noteren we concrete actiepunten. Zo wil je bijvoorbeeld de inzetbaarheid en werkbaarheid verbeteren. Denk maar aan een andere arbeidsorganisatie, aangepaste of alternatieve werktijden, medezeggenschap of trainingen rond gezondheid.

Vervolgens maak je als organisatie in de chemie aanspraak op een financiering van dat plan. Hoe dan ook moet het fonds je actieplan eerst goedkeuren. Daarnaast moeten de maatregelen ook binnen één van de volgende actiegebieden vallen: werk, gezondheid, competenties of loopbanen.

Bekijk hier hoe je te werk kan gaan.

Welke projecten komen in aanmerking?

De actiepunten kunnen allerlei vormen aannemen. Een aantal voorbeelden zijn:

Voor advies of ondersteuning kan je uiteraard beroep doen op externe partners, zoals Déhora.
Ook dit valt onder financiering door het Demografiefonds.

Aan de slag?

We ondersteunen je graag bij de invulling en vormgeving van actiepunten. Meer weten over het fonds? Graag vrijblijvend even afstemmen?

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ook interessant

voorwaarden voor succesvol zelfroosteren met Déhora
7 cruciale voorwaarden voor succesvol zelfroosteren

Het concept van zelfroosteren blijft trending, en dat is niet zonder reden. Het is een innovatieve en praktische methode om…

wet wendbaarwerk personeelsplanning
Wetsontwerp Wendbaar en Werkbaar werk onder de loep

Door Kristof Salomez, Lawyer/partner at Bloom Law Firm, Professor at VUB Een belangrijk deel van dit wetsontwerp heeft betrekking op de…