Strategische personeelsplanning en oplossingen in WFM

Strategische Personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel om ‘op koers’ te blijven met uw personeelsbestand. Om je niet te laten sturen door de volgende golf maar door de stip op de horizon.

Strategische personeelsplanning (SPP) of Strategic Workforce Planning is een toekomstgerichte activiteit.  Logischerwijze definieer je de strategie en visie van je organisatie om te bepalen waar je over 5 jaar wilt staan.  Door middel van strategische personeelsplanning bepaal je ook met wie je daar zal geraken.

Wat is Strategische Personeelsplanning?

Als organisatie neem je nu beslissingen over je personeelsbezetting later.  Kwalitatief én kwantitatief. Welke mensen heb je nu aan boord? Welke mensen zal je nodig hebben? Welke vaardigheden en kennis moeten ze hebben? Dankzij een voortdurende afstemming tussen de koers die je wilt varen en je ‘eindbestemming’ kom je tot een evenwichtige en optimale personeelsbezetting. En dit zie je in je bedrijfsresultaten.

Strategische Personeelsplanning in de praktijk

Déhora heeft aanzienlijk wat ervaring bij de inrichting van Strategische personeelsplanning. De toepassing van strategische personeelsplanning vraagt om een brede en veranderkundige aanpak. Er zijn immers heel wat verschillende doelen, belangen en belanghebbenden.

Succesfactoren van Strategische personeelsplanning:

  • een planmatige aanpak gebaseerd op feiten (analytics);
  • de ontwikkeling van vaardigheden en competenties van medewerkers;
  • het afwegen van verschillende belangen zoals het collectieve bedrijfsbelang en het individuele werknemersbelang;
  • duurzame inzetbaarheid van je medewerkers: mensen worden gestimuleerd om vitaal en gemotiveerd te blijven

De opzet en de inrichting van Strategische Personeelsplanning kan projectmatig worden aangepakt. Maar het is de bedoeling dat het een onderdeel wordt van het strategische- en financiële planningsproces van je organisatie. Dit is ook de visie die Déhora zal hanteren bij de implementatie van je strategische personeelsplanning.

Wat levert strategische personeelsplanning u op?

Kostenbesparingen en groei van productiviteit

Er zal worden bespaard op de (bedrijfs)kosten en de productiviteit zal gestaag groeien.

Kwalitatief goed personeel

Te veel of te weinig ondergekwalificeerd/overgekwalificeerd personeel zal worden vermeden.

Hogere klant- en medewerkerstevredenheid

De tevredenheid en loyaliteit van klanten en medewerkers zal sterk toenemen.