Bezetting van nachtdiensten in gevaar door 55+ regeling industrie

nachtarbeid industrie werken roosters

Voor heel wat medewerkers is nachtarbeid een ideale werkregeling. Overdag meer vrij, alsook extra toeslagen voor werken op onregelmatige tijden. Maar op latere leeftijd (55+) zijn nachtdiensten een stuk zwaarder. Aangepaste regelingen van werktijd zijn dus nodig. Met onderbezetting als risico.

In tal van organisaties zijn regelingen in de cao opgenomen om nachtdiensten voor 55+ers te verminderen. Die regelingen passen binnen in een ruimer kader van duurzame inzetbaarheid en wendbaar werk. Langer werken is namelijk een kwestie van gezond en gemotiveerd aan de slag te kunnen blijven.

In de praktijk heeft dit een aantal gevolgen voor de wijze waarop werk wordt georganiseerd. Zeker voor nachtdiensten, wanneer er volcontinue in ploegen wordt gewerkt. Het werk gaat immers gewoon door. Werkgevers zijn zich te weinig bewust van de impact van die aangepaste regelingen.

Onderbezetting nachtdiensten

We merken dat voorsorteren op het probleem nauwelijks tot niet gedaan wordt. Omdat oudere werknemers worden ontzien ontstaat er een risico op personeelstekort op bepaalde tijdstippen. Zeker tijdens nachtdiensten. Wanneer die situatie zich stelt, is er niet altijd een oplossing binnen handbereik. Ploegendiensten en ploegenroosters komen niet rond. De productie wordt niet gehaald. En er heerst een spanning die allicht maar zal toenemen. Ter compensatie worden nachtdiensten ingevuld door jongere medewerkers. Die voortdurend overuren moeten maken en een aanzienlijke werkdruk ervaren.

Krappe arbeidsmarkt

Bovendien heeft de industriesector te maken met algemene krapte op de arbeidsmarkt. Die schaarste is te wijten aan veranderende wensen bij jongeren. De jeugd wil tegenwoordig meer flexibiliteit. Er is een grotere behoefte om werk en privé te combineren. Werken in ploegen is voor de jongere generatie ook gewoon minder aantrekkelijk. Een toenemende vergrijzing, met een krapte op de arbeidsmarkt in de industrie, maakt het steeds lastiger om nachtdiensten te vullen. Personeelstekort wordt een structureel probleem. Bezetting tijdens nachtdiensten komt onder druk te staan.

Verschillende oplossingen

Het huidige toekomstscenario rond nachtdiensten is niet geruststellend. Maar als organisatie loont het om bijtijds passende oplossingen in te voeren.

Denk bijvoorbeeld aan: in kaart brengen van verschillende scenario’s van personeelsbezetting. Toekomstgericht sturen op capaciteit met strategische personeelsplanning. Eventueel een andere vormgeving van ploegendiensten.  Of zélfs het werk uit de nacht halen. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk, afhankelijk van de sector en de organisatie. De zoektocht naar de beste oplossing vraagt natuurlijk om tijd en de juiste kennis. We nodigen u van harte uit om ons vrijblijvend te contacteren. Graag denken we met u mee over mogelijke oplossingen.

Ook interessant

interim personeelsplanner capaciteit
Extra handen nodig op de planning?

Je kent het wel. Een nieuwe werkwijze of een nieuw systeem om je planning op te maken. Een experiment om…

Voorbeeld-van-werkaanbodanalyse-week
10 vuistregels voor gezondere ploegenroosters

In de kantlijn: soms zijn er omstandigheden waarbij het beter is om een andere keuze te maken.  De éne medewerker…

ontbijtsessie veranderen van ploegen
Ontbijtsessie: Veranderen van ploegenrooster, 12 juni Antwerpen.

Overwegingen zoals gezondheid, flexibiliteit, reorganisatie, investeringen,… doen organisaties uit- kijken naar verschillende (betere) alternatieven voor hun huidige ploegensystemen. Maar het…