De cruciale rol van bedrijfscultuur bij workforce management

impact van bedrijfscultuur op personeelsplanning

Veranderingen in bedrijfsvoering zijn onvermijdelijk. Bedrijven moeten hun producten en diensten sneller en goedkoper leveren. Medewerkers verlangen steeds meer naar een gezonde werk-privébalans, en steeds meer organisaties moeten noodgedwongen anders en beter gaan werken. Maar niet iedereen staat te trappelen om te veranderen. In deze blog bespreken we de cruciale rol van bedrijfscultuur bij de professionalisering van je workforce management.

Tijdens onze projecten horen we vaak de opmerking: “We doen het al jaren zo, waarom zou het nu anders moeten?” Hoewel deze reactie begrijpelijk is, zijn er tal van redenen om anders en beter te gaan werken. Soms uit noodzaak om financieel gezond te blijven, maar ook om efficiënter om te gaan met tijd en middelen. Dit leidt altijd tot aanpassingen in de personeelsplanning, wat een impact heeft op zowel processen als mensen.Dit betekent dat roosters op een andere manier worden opgesteld en dat er meer betrokkenheid van de medewerkers wordt gevraagd. Bovendien worden rollen en verantwoordelijkheden opnieuw gedefinieerd, wat een andere inzet van uren en personeel vereist.

Hierin spelen bedrijfscultuur en draagvlak een cruciale rol. Een te snelle verandering zonder aansluiting op de bedrijfscultuur stuit namelijk altijd op weerstand. Medewerkers moeten zich kunnen vinden in nieuwe werkwijzen en afspraken, anders zullen ze deze niet omarmen. Het is daarom essentieel om veranderingen zorgvuldig af te stemmen op je bestaande bedrijfscultuur om zo de kans op succes te vergroten.

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur is de essentie van hoe mensen binnen een bedrijf met elkaar omgaan en hoe ze hun werk uitvoeren. Het omvat de gedeelde waarden, normen en gedragspatronen die de fundamenten vormen van een organisatie. Denk hierbij aan hoe collega’s met elkaar communiceren, hoe beslissingen worden genomen, en hoe klanten worden behandeld. Een sterke bedrijfscultuur kan een krachtig kompas zijn dat de richting aangeeft waarin een organisatie beweegt. Het kan de basis leggen voor een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich volledig kunnen inzetten voor het gezamenlijke doel. Aan de andere kant kan een zwakke of negatieve cultuur leiden tot conflicten, demotivatie en een gebrek aan samenwerking.

Bedrijfscultuur is niet alleen een weerspiegeling van de waarden en normen binnen een organisatie, maar ook een krachtige drijvende kracht achter innovatie en professionalisering, zoals binnen je workforce management.

Workforce management en personeelsplanning en cultuur

Wat is workforce management?

Workforce management (WFM) omvat allerlei processen die samenwerken om je personeelsbeheer efficiënter te maken. Het gaat dus niet alleen om slim beheer van je personeelscapaciteit, maar ook om goed plannen van je personeel op basis van de werkvraag. Door middel van diverse tools en acties krijg je inzicht in je personeelsbestand, waardoor je snel kunt inspelen op veranderingen in de vraag naar werk.

Verder helpt workforce management je organisatie om continu te verbeteren. Door gedetailleerde analyses kun je patronen en trends ontdekken in het gedrag van je personeel en in de operationele processen. Hierdoor kun je betere beslissingen nemen en je bedrijf efficiënter laten draaien. Kortom, WFM is geen losse oplossing maar een compleet systeem dat allerlei aspecten van personeelsbeheer omvat, van planning tot analyse, om de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren en je concurrentiepositie te versterken. Door te investeren in workforce management leg je een stevige basis voor groei en toekomstig succes van je organisatie.

Hoe belangrijk is bedrijfscultuur bij workforce management?

Bedrijfscultuur speelt een centrale rol bij het invoeren van nieuwe werkwijze en roostermethodieken, zoals zelfroosteren of een alternatief ploegensysteem. Deze methodieken vragen niet alleen om een andere manier van plannen, maar ook om een verandering in mindset en werkwijzen. Een cultuur die openstaat voor verandering en samenwerking zal nieuwe processen soepeler laten verlopen. Medewerkers zullen gemakkelijker nieuwe werkwijzen omarmen en zich aanpassen aan nieuwe systemen.

Bij zelfroosteren bijvoorbeeld bepalen medewerkers zélf hun dienstroosters. Dit geeft hen meer zeggenschap en bevordert hun duurzame inzetbaarheid. Echter, zelfroosteren vereist aanpassingsvermogen en flexibiliteit van zowel medewerkers als het management. Een cultuur die openstaat voor verandering en waarin medewerkers worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen, zal zelfroosteren sneller omarmen en succesvol implementeren. Door medewerkers actief te betrekken en hen eigenaarschap te geven over de verandering, ontstaat er een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een ander voorbeeld is de invoering van een nieuw ploegenrooster. Dit kan efficiënter zijn voor de organisatie, maar het kan ook weerstand oproepen bij medewerkers die gewend zijn aan een bepaald ritme. Hierbij is een bedrijfscultuur die communicatie en transparantie bevordert essentieel. Door medewerkers te betrekken bij de besluitvorming en hen duidelijk uit te leggen waarom de verandering nodig is, kunnen organisaties de overgang soepeler laten verlopen.

Tot slot heeft bedrijfscultuur invloed op hoe goed analyses en verbeteringen binnen workforce management worden geïmplementeerd. Een cultuur die innovatie aanmoedigt en waarde hecht aan datagedreven besluitvorming zal sneller kunnen profiteren van de inzichten die WFM-analyses bieden. Dit kan leiden tot betere beslissingen, efficiënter gebruik van resources en uiteindelijk een concurrentievoordeel op de markt.

impact van bedrijfscultuur op personeelsplanning

Wat als je bedrijfscultuur niet aansluit op de verandering?

Wanneer veranderingen niet aansluiten op je bedrijfscultuur, kunnen er tal van problemen ontstaan. Medewerkers houden vaak vast aan bekende structuren en kunnen veranderingen als een bedreiging ervaren. Dit kan leiden tot weerstand, verminderde motivatie en zelfs conflict.

Een te snelle verandering die niet in lijn is met de bedrijfscultuur, stuit vaak op verzet. Medewerkers kunnen zich buitengesloten voelen als ze niet bij het proces betrokken worden, wat leidt tot een gebrek aan vertrouwen en samenwerking. Bovendien kan het negeren van de heersende cultuur leiden tot een verminderde productiviteit en een verhoogd verloop, omdat medewerkers zich niet meer thuis voelen in de organisatie.

Als een organisatie besluit om over te stappen op nieuwe personeelsroosters zonder rekening te houden met de huidige cultuur, kunnen medewerkers zich overweldigd voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden. Zonder de juiste ondersteuning en communicatie kan dit resulteren in chaos en een gevoel van onveiligheid veroorzaken, wat de algehele effectiviteit van nieuwe afspraken ondermijnt.

Hoe pakt Déhora dit aan?

In al onze projecten erkent en begrijpt Déhora het belang van bedrijfscultuur bij workforce management. We zorgen ervoor dat veranderingen aansluiten op je bestaande cultuur, en waar nodig stimuleren we je teams om uit hun comfortzone te treden. Dit doen we door:

  • Onderzoek naar de visie van het management en de medewerkers omtrent de verandering;
  • Analyses van de communicatie binnen je organisatie (zowel horizontaal als verticaal);
  • Evaluatie van de houding van de medewerkers ten opzichte van het management;
  • Objectieve metingen van de algehele betrokkenheid van medewerkers;

Door gesprekken te voeren en je organisatie te observeren, toetsen we of een verandering binnen je bedrijfscultuur past en hoeveel weerstand te verwachten is. We benadrukken het belang van een rustige en duidelijke aanpak om medewerkers mee te nemen in de verandering.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

We ondersteunen je organisatie bij diverse WFM uitdagingen en begeleiden je medewerkers tijdens verandertrajecten. Meer weten over onze aanpak en oplossingen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zeker ook interessant voor jou

Bruto netto factor personeelsplanning Déhora
Slimme personeelsplanning met de bruto/netto berekening

Wat is formatiebepaling? Formatiebepaling verwijst naar het proces waarbij jouw organisatie de ideale grootte en samenstelling van je personeelsbestand, dus…

rollen en verantwoordelijkheden workforce management
RACI en WFM: duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

Een goed functionerend team (of organisatie) is als een goed georkestreerd stuk muziek: elk teamlid, net als elk instrument, heeft…

redenen om te starten met zelfroosteren Déhora
10 uitstekende redenen om te starten met zelfroosteren

Zelfroosteren op zichzelf mag nooit het ultieme doel zijn. Het is een middel, een strategie die gericht is op het…