Déhora Planscan®

Met de Déhora Planscan® verdiepen we ons in je personeelsplanning. We brengen je werkwijzes en roosters in kaart en vertalen dit naar kansen en mogelijkheden. Zo krijg je het juiste inzicht om vervolgens ook de juiste beslissingen te kunnen maken.

analyse idee roosters planners personeel

Inzicht in personeelsplanning

Een objectief beeld van je workforce planning is bij Déhora altijd het vertrekpunt. Of je nu je roosters wilt verbeteren of je personeelsplanning efficiënter wilt inrichten. Je huidige situatie vormt altijd de basis.

We nemen je volledige planning onder de loep. We onderzoeken o.a. naar de wijze waarop werkroosters worden gemaakt, de organisatie van je planning en je planners, het gebruik van software,  training en coaching van je medewerkers, communicatie, afspraken,.. etc.  Van meet af aan betrekken we verschillende medewerkers.

Starten met zelfroosteren

Advies op maat

Na afloop van de PlanScan® ontvang je een uitgebreid en helder rapport over je personeelsplanning. Met kansen en uitdagingen voor je planning en specifieke doelen voor je team of organisatie. 

We gaan ook verder dan rapportage; we leveren advies op maat, waarmee u concrete stappen kunt zetten. We bieden duurzame oplossingen voor een betere en efficiëntere personeelsplanning. Quick wins kunnen eventueel al tijdens de scan worden doorgevoerd, onder begeleiding van planning expert van Déhora.

 

planning Rode Duivels

Van werkvraag tot roosters

In onze analyse maken we een onderscheid tussen verschillende fases van je personeelsplanning. Hoeveel werk heb je? Welk mensen heb je nodig? Hoe past dit binnen de strategie van je organisatie?

De werkvraag en je bezettingseis vormen steeds het beginpunt. Om uiteindelijk tot een goede planning te komen. Die vormt dan weer het vertrekpunt voor evaluatie en opvolging. Met als centrale vraag: zijn de planningsdoelstellingen gerealiseerd? De betrokkenheid van medewerkers vormt een belangrijk draagvlak van mogelijke veranderingen.