Vragen over de impact van corona op je personeelsplanning? We staan voor je klaar!

Personeelsplanning PlanScan™ 🔍

Wil je je personeelsplanning verbeteren? Ervaar je knelpunten in je personeelsplanning? Door middel van de PlanScan™ krijg je een concreet inzicht in de pijn- en verbeterpunten op het gebied van personeelsplanning en werkroosters. Die inzichten vertalen wij naar een duidelijk plan van aanpak. We kijken naar verschillende onderdelen van je planning.

Déhora personeelsplanning

Van inzicht tot verbetering

Een compleet beeld van je personeelsplanning en roosters

Aan de hand van een beproefd procesmodel (PlanScan™) maken we een objectieve analyse van je personeelsplanning. En van de zaken die een impact hebben op je roosters. Denk maar aan werkorganisatie, afspraken, doelstellingen,… Als resultaat van deze ‘audit’ heb je een helder beeld van wat goed gaat en van wat (nog) beter kan. Je ontvangt een rapport met best practices en verbetervoorstellen zodat je meteen aan de slag kunt. Als kers op de taart helpen we je op weg met een concreet plan van aanpak.

analyse idee roosters planners personeel

Wat levert het op?

Rechtstreeks bruikbare resultaten voor verbetering

Na deze audit heb je helder beeld van knelpunten in je planning, of de zaken waar je tegenaan loopt en waarom.  Je ontvangt concrete voorstellen om je personeelsplanning te verbeteren. Je weet ook meteen of je op koers bent om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, en waar je werkpunten liggen.

  • Inzichten in de belangrijkste aspecten van je workforce planning;
  • Een transparant overzicht van de probleemvelden in je personeelsplanning;
  • Objectief advies op maat van een onafhankelijke deskundige;
  • Concrete voorstellen voor maatregelen om je planning (op korte termijn) te verbeteren;
Download brochure
model personeelsplanning dehora proces organisatie

Hoe doen we dat?

Je personeelsplanning tegen het licht

Met de Planscan nemen we verschillende onderdelen van je dispatch of personeelsplanning onder de loep. Zowel de organisatie van je planners, als alle ondersteunende processen. Hiervoor volgen we het Déhora Drieluik, een beproefd en bewezen procesmodel voor verbetering. Dit drieluik is het resultaat van onze jarenlange ervaring op het gebied van personeelsplanning en workforce management.

We laten niets aan het toeval over en behandelen alle dimensies van personeelsplanning: de wijze waarop je planning wordt ingericht, de prestaties van je planning en de inhoud van je werkroosters.

Zo gaan we te werk

We hanteren een vaste, beproefde werkwijze.

1

Intake en GAP analyse

Is je personeelsplanning afgestemd op de behoeften en doelstellingen van je organisatie? Op welke wijze zijn je planners of dispatchers georganiseerd? Hoe ziet je werkaanbod eruit? Welke software gebruik je? Deze en andere vragen vormen de basis van de Planscan. We brengen eerst je huidige en je gewenste personeelsplanning in kaart.

Aan de hand van diepte-interviews en bijeenkomsten verzamelen we vanuit verschillende invalshoeken informatie over je personeelsinzet, je planning en je roosters. We kijken ook naar de impact van personeelsplanning op je organisatie en naar de beleving ervan door je medewerkers. We kiezen er bewust voor om verschillende medewerkers te betrekken. Enerzijds levert dit bijzonder nuttige informatie op, anderzijds zorgt het voor een groter draagvlak voor (mogelijke) veranderingen later.

Franklin team personeelsplanning oplossingen

Analyse en rapportage

Als uitgangspunt voor beoordeling gebruiken we het beproefde Déhora Drieluik van workforce planning. Per pijler ontvang je een overzicht van:

  • De elementen die een positieve bijdrage leveren aan je huidige personeelsplanning;
  • De aandachtspunten (of pijnpunten) binnen je huidige personeelsplanning;
  • Het maturiteitsniveau van elk onderdeel;
  • Praktische voorstellen tot verbetering;

Dit bundelen we in een overzichtelijk rapport. Daarnaast maken we een voorstel tot actieplan op om je workforce planning naar een hoger niveau te tillen.

model personeelsplanning dehora proces organisatie

Presentatie en terugkoppeling

De resultaten van de PlanScan worden tot slot toegelicht aan het management en de leidinggevende van de planning. We laten zien wat je organisatie goed doet, maar ook wat er nog verbeterd kan worden. En vooral hoe dat kan.

We stellen een concreet plan van aanpak voor om je personeelsplanning (en alles eromheen) naar een hoger niveau te tillen. Als organisatie kan je vervolgens zelf meteen de handen uit de mouwen steken.  Indien gewenst kan de PlanScan gebruikt worden om een opdracht tot verbetertraject scherp te stellen.

Soren inzicht in je personelsplanning