Naast flexi-jobs, zijn jobstudenten een dankbare extra werkkracht om piekperiodes op te vangen. Vooral tijdens de zomerperiode komen ze goed van pas! Bovendien is het relatief voordelig. Een echte win-win! Als werkgever kan je dan ook beter verstandig gebruikmaken van studentenjobs. Welke bedenkingen moet je maken?

Capaciteitsplanning en jobstudenten

Belangrijk is de denkoefening die enkele maanden voorafgaat aan de operationele planning. Kan of moet je überhaupt jobstudenten inzetten? En hoeveel? Die vraag beantwoord je door middel van een capaciteitsplan.

In een capaciteitsplanning koppel je de inzet en de beschikbaarheid van je medewerkers aan de capaciteitsvraag. Je brengt in kaart hoeveel personeel je de komende maanden effectief ter beschikking hebt, rekening houdende met verlof, verzuim en ziekte. Vervolgens vergelijk je dit met het werkaanbod. Hoeveel werk verwacht je bijvoorbeeld op dag- of weekbasis? Uiteindelijk resulteert dit in een capaciteitsplan, waarin duidelijk wordt hoeveel uren er tekort of teveel zijn in een bepaalde interval. Zo bijvoorbeeld ook voor de zomerperiode. Heb je veel collega’s die op vakantie gaan? Dan heb je misschien extra hulp nodig.

Als organisatie kan je dan eventueel een beroep doen op externe krachten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten, om pieken beter op te vangen. Dankzij je capaciteitsplanning zie je meteen hoeveel, en in welke uren je dat dan het beste kan doen (vroege, late of nacht). Wanneer er eerder sprake is van een overbezetting, is het uiteraard weinig nuttig om externe krachten in te schakelen.

Extra flexibel stelsel

Een groot voordeel is dat je voor jobstudenten lagere sociale bijdragen betaalt dan voor reguliere werknemers. Sinds 2017 komt daar een extra voordeel bij door een versoepeling van het stelsel. Jobstudenten mogen voortaan geen 50 dagen, maar 475 uur per jaar werken. Een dag waarop een student maar 3 uur werkt zal dus niet meer als een volledige dag worden aangerekend.

De omvorming naar uren is logisch en fair voor werkende studenten. En het biedt organisaties een flexibele oplossing voor mankracht wanneer ze die nodig hebben. Zo kan je bijvoorbeeld overwegen om enkel tijdens piekuren een jobstudent in te zetten. En dit gedurende het hele jaar door.

Uiteraard bestaan er naast de inzet van externe krachten – zoals jobstudenten – nog tal van (structurele) oplossingen om pieken en dalen in het werk op te vangen. Denk maar aan een annualisering van werktijden of aangepaste seizoensroosters. Wil je weten welke mogelijkheden er zijn in jouw organisatie? Je kan ons altijd vrij contacteren, we vertellen je er graag meer over.

En wat met roosters

Jobstudenten worden in de regel gewoon opgenomen in de reguliere werkroosters. En net zoals bij je vaste medewerkers, hou je daarbij rekening met de principes van een goede roosterplanning. Wat kan en mag een student? Zijn er bepaalde wensen ten opzichte van werktijden? Hoeveel uren heeft hij of zij al gepresteerd, en hoeveel uren is de student nog inzetbaar? Daarbij respecteer je uiteraard de wetgeving en ergonomische principes van personeelsplanning.

Ook interessant

Personeelsplanning en roosters tijdens de vakantieperiode - Dehora
Personeelsplanning tijdens de vakantieperiode: 8 tips!

Het vooruitzicht op vakantie zorgt voor een gevoel van rust en ontspanning bij veel medewerkers. Maar voor de collega’s die…

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel
Best practice: capaciteitsplanning en personeelsplanning

Wat is capaciteitsplanning? We zien regelmatig dat planners zich plots laten overvallen door veranderingen in het werk. Maar ook door…

erreurs
5 veelgemaakte fouten in personeelsplanning

1. Te laat de planning maken Planners of dispatchers zijn soms zo gefocust op dagelijkse gebeurtenissen dat ze te laat…