Wat is het plus minus conto?

Het plus minus conto is een maatregel die organisaties toelaat om tijdelijk af te wijken van de normale arbeidsduur per week. In periodes van grote werkvraag kunnen medewerkers wat meer uren werken. Wanneer het rustig is net wat minder. Met behoud van loon en zekerheid. Een andere benaming is jaarurensystematiek

Hoe werkt het plus minus conto?

In het plus minus conto wordt de arbeidsduur niet meer uitgedrukt in aantal arbeidsuren per week. Als uitgangspunt nemen we het totaal aantal te werken uren per referteperiode. Doorgaans is dit een periode van een jaar of langer, in het geval van Audi bedraagt die periode zelfs 6 jaar. Kortere periodes zoals een kwartaal of halfjaar zijn ook mogelijk.

Binnen die referteperiode is best wat bewegingsmarge wat betreft personeelsinzet.  In periodes met veel werk kan je medewerkers vragen om iets meer uren te werken. Anderzijds kan je in rustigere periodes vragen om wat minder te werken of om verlof te nemen.Wat telt is dat de balans op het einde van de referteperiode weer mooi in evenwicht is. Dus geen teveel of te kort aan werkuren.

plus minus conto déhora

De ruimte die organisaties krijgen is natuurlijk niet onbeperkt. Er zijn een aantal voorwaarden te respecteren. Waaronder een boven- en ondergrens van te presteren uren per week per medewerker, of het maximum aantal ‘plusuren’ dat kan worden opgebouwd.

Het plus minus conto is een erg efficiënte, maar ook betaalbare oplossing om flexibiliteit te verhogen. Het kan een structurele oplossing zijn voor seizoenschommelingen, veel variaties in het werk, alsook onvoorspelbare orders of situaties. De variaties in werkvraag zijn bij voorkeur verspreid over langere periodes.

Sociale innovatie

Audi Brussels was de eerste Belgische organisatie om dit systeem toe te passen. En wel onder de begeleiding van Déhora. Het plus minus conto werd in 2006 in het leven geroepen om de Belgische auto-industrie te verankeren. Het systeem is sinds 1 februari 2017 eveneens toegankelijk voor alle werkgevers en werknemers uit de privésector.  (cfr. wet werkbaar en wendbaar werk).

Voordelen van een plus minus conto?

Het grootste voordeel is dat je als organisatie tijdelijk meer of minder personeel kan inschakelen. Zolang je op het einde van de referteperiode maar op de vereiste contractlengte uitkomt. Als organisatie benut je bovendien optimaal de capaciteit van je éigen medewerkers. Kortom, je zet je mensen in op die tijden dat je hen het meeste nodig hebt.  Je vermijdt hierdoor dat je in sommige periodes een beroep moet doen op uitzendkrachten of op tijdelijke ondersteuning.

Voor je medewerkers blijft het salaris gedurende de hele periode gelijk. Enkel het urensaldo varieert per maand of per week. De flexibiliteit die je als organisatie krijgt kan overigens ook voordelig zijn voor je medewerkers. Mits goede afspraken kan je medewerkers inspraak geven in werktijd en werkplanning. Bijvoorbeeld via een aanvullende methodiek zoals het zelfroosteren.  De spreiding van werktijd biedt werknemers ook de kans om de loopbaan draaglijker te maken. De spreiding van het aantal te werken uren kan tot een evenwichtiger werkpatroon leiden.

 


Aan de slag!

Wil je zelf aan de slag met een plus minus conto of urenbank? Of wens je advies over flexibele werktijden? Laat een bericht achter, we denken graag met je mee.