dehora werkdruk werklast

Van werkdruk naar werkplezier

Werkdruk is sterk verbonden met thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, flexibele arbeidstijd en medezeggenschap. En dus ook met planning

Uit recent onderzoek van Securex blijkt dat 64% van de Belgische werknemers last heeft van stress ten gevolge van werkdruk. En teveel aan stress veroorzaakt psychische en lichamelijke klachten. Naast ziekteverzuim heeft het ook een negatieve invloed op motivatie en betrokkenheid. Dat maakt van stress een grote kostenpost. Sensibilisering en goede preventiemaatregelen zijn dan ook zeer belangrijk en uiteindelijk rendabel.

Vragenlijstonderzoek

Déhora heeft een werkdrukenquête ontwikkeld om de beleving van werkdruk van medewerkers op diverse dimensies zorgvuldig vast te stellen. De resultaten tonen of de onderzochte groep ten opzichte van landelijke normen beter of slechter presteert. Zijn de resultaten daarbij zorgelijk, dan biedt het ook aanknopingspunten voor een eerste aanpak. De analyse van de werkdruk kan natuurlijk maat gemaakt worden van de specifieke situatie. Denk bijvoorbeeld aan metingen die inzicht bieden in de objectieve belasting van de medewerkers.

Workshop werkdrukbeleving

Werkdruk heeft voor veel mensen een negatieve betekenis. Als je kijkt naar negatieve gevolgen van werkdruk, dan is dat te begrijpen. Maar werkdruk kan ook een signaal zijn voor iets anders. Bijvoorbeeld dat het heel goed gaat met de business. Belangrijk is wel dat werkdruk gesignaleerd wordt én aangepakt als daar aanleiding voor is. Werkdruk vormt in de visie van Déhora dan ook de uitkomst van een dynamisch evenwicht. In de workshop wordt uiteengezet wat de mechanismen zijn die werkdruk bij de medewerkers veroorzaken. En ook hoe ongezonde werkdruk gesignaleerd kan worden. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij interventiemogelijkheden