Operating Hours Assistant© [OPA]

Optimale diensttijden

software personeelsplanning diensten Ximes

Operating Hours Assistant

  • Afstemming tussen personeel en werktijden
  • Analyse en aftoetsing van verschillende diensten
  • Snelle berekeningen en simulaties
  • Direct inzicht in je personeelsbehoefte

Optimaliseer je diensten of shiften met OPA

Welke diensten passen het beste bij je werkaanbod en je bezetting? Wat is de invloed van seizoensschommelingen? De ervaring leert dat dit een serieze uitdaging kan zijn. Je wilt geen over- of onderbezetting. Operating Hours Assistant van Ximes maakt een analyse van je werk en personeelsinzet, en stelt de best mogelijke diensten samen. Met oog voor verschillende randvoorwaarden

OPA ondersteunt je bij uitdagingen zoals:

  • Wat zijn de best passende shiften in mijn organisatie of afdeling?
  • Hoe kan ik mijn diensten het beste aanpassen als het werkbod wijzigt?
  • Welke dienstensets passen het beste bij seizoensinvloeden?
  • Hoe kan je medewerkers met verschillende kwalificaties zo slim mogelijk indelen?
  • Hoe kan ik ook deeltijdcontracten optimaal inplannen?

Vraag een demo Download brochure

Voor het ontwerpen en simuleren van werkroosters kan je gebruik maken van Roostersoftware SPA

 

roosterprogramma opa diensten

Vertaal werkaanbod naar diensten

Een goede personeelsplanning gaat over afstemming tussen het werk, je mensen en tal van randvoorwaarden. OPA brengt al deze dingen samen en vertaalt ze naar een set van diensten.

Met behulp van OPA kan je de meest ingewikkelde bezettingsvragen invullen. Op basis van je huidige of toekomstige situatie bereken je de optimale match tussen bedrijfstijd en werktijden . Daarna worden automatisch de best passende diensten voorgesteld. Aansluitend krijg je inzicht in de benodigde personeelsbehoefte voor elke dienst. Conform de eisen van moderne organisaties houdt ‘OPA’ niet alleen rekening met de kwantitatieve noden (zoals werktijden en vakantie), maar ook met kwalitatieve factoren (zoals benodigde kwalificaties). Op regelmatige basis kan het nieuwe model worden getoetst en aan veranderingen worden aangepast.

werklastmeting personeelsformatie dehora

De best mogelijke shiften

Met OPA krijg je een diepgaande analyse van mogelijke dienstensets. Verschillende parameters worden in kaart gebracht zodat je objectief de juiste keuzes kan maken

Extra elementen zoals skills, beschikbaarheden, reservediensten en opvang in vakantieperiodes kunnen worden geconfigureerd voor gebruik in je analyse. OPA maakt een berekening van het benodigd aantal medewerkers in verschillende scenarios. Maak gebruik van paramenters om je optimale diensten verder fijn te stellen. Ontdek bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van alternatieve start- of eindtijden voor je totale personeelsbezetting. Als kers op te taart kan je gebruik maken van ‘wegingsfactoren’ om te definieren welke dingen jij belangrijk vindt in optimale diensten, en welke marge je geeft aan diensttijden of aan eventuele over- en onderbezetting.

Een demo of meer informatie?

Heb je interesse in deze tool en wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen?