Je personeelsplanning verbeteren? Start met een Déhora Planscan. 🔍

Bereken optimale mix van
verschillende contracturen

Ideale contractenmix

dehora mix contracturen werktijd

Ideale contractenmix?

  • Simulatie van contracturen
  • Mix deeltijd/voltijdse medewerkers
  • Input van randvoorwaarden
  • Bijsturen van simulaties

Meer flexibiliteit door juiste contractenmix

In elke organisatie heb je een combinatie van voltijdse en deeltijdse medewerkers.  Handig om in te kunnen spelen op een wisselende klantvraag. Maar hoe kom je tot een optimale puzzel van verschillende contracturen? Daarvoor ontwikkelden we deze slimme tool

centraal dehora contracten mix uren

Puzzel van flexibele contracten

Eén van de kenmerken van de detailhandel en zorgsector is de grote dynamiek in het werk. Pieken en dalen in het werk, doorgaans ongelijk verdeeld.

Traditionele arbeidscontracten – voltijds en met diensten van om en nabij de acht uur – passen dus vaak slecht. Er wordt dan ook voornamelijk gewerkt met verschillende flexibele deeltijdcontracten. De puzzel van verschillende contracturen kan best ingewikkeld worden. Bovendien wordt daarbij te weinig gebruik gemaakt van flexibiliteit en innovativiteit.

Graag meer weten?

Optimale personeelsbezetting

Deze 'ideale contractenmix' is een optimalisatieprogramma dat op basis van randvoorwaarden de best mogelijke contract puzzel genereert

Het doel is een zo goed mogelijke afstemming te bereiken tussen de door medewerkers gewerkte uren en de vereiste personeelsbezetting.  Het model streeft naar een zo perfect mogelijke oplossing. Dat is wanneer het totaal aan uren dat door werknemers in een bepaalde ‘mix’ wordt geleverd, gelijk is aan het totaal aantal uren benodigde bezetting. Zonder over- of onderbezetting.

Stel een vraag

Wil je graag meer weten over de ideale contractenmix?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Direct contact
werken bij Déhora charlotte en patrick
Déhora software team