Ideale contractenmix

Flexibilisering dankzij optimale contractpuzzel

flexibele werktijden en personeelsplanning

Wat kan je verwachten?

  • Simulatie van verschillende scenario's
  • Puzzel tussen deeltijdse en voltijdse contracten
  • Input van randvoorwaarden
  • Finetunen van simulaties

Flexibiliteit door de ideale mix van contracttypes

In elke organisatie heb je een combinatie van voltijdse en deeltijdse medewerkers.  Handig om in te kunnen spelen op een wisselende klantvraag. Maar hoe kom je tot een optimale combinatie van al die verschillende contracturen? Daarvoor ontwikkelden we deze slimme tool. Zo kan je beter onderbouwde beslissingen nemen over personeelsinzet.

Vraag een demo
centraal dehora contracten mix uren

Combinatie van contracten

In o.a. de retail, detailhandel en zorgsector is er grote dynamiek in het werk. Veel pieken en dalen in het werk, doorgaans ongelijk verdeeld.

Met uitsluitend traditionele arbeidscontracten – voltijds en met diensten van acht uur – is het lastig om tot een ideale bezetting te komen. Er wordt dus ook gewerkt met verschillende flexibele deeltijdcontracten. En die puzzel van verschillende contract types kan ingewikkeld worden. Met deze tool krijg je meer grip op het kluwen van contract types. En je wint effectief de flexibiliteit die gepaard gaat met een contractenmix.

Graag meer weten?
flexibele werktijden en personeelsplanning

Optimale personeelsbezetting

De 'ideale contractenmix' is een optimalisatieprogramma dat op basis van randvoorwaarden de best mogelijke contract puzzel genereert.

Het doel? Een zo goed mogelijke afstemming tussen de door medewerkers gewerkte uren en je benodigde personeelsbezetting. Dat is wanneer het totaal aantal uren aan medewerkers in een ‘bepaalde mix’ gelijk is aan het totaal aantal uren werk. Zonder over- of onderbezetting. En met flexibiliteit om te kunnen schakelen bij pieken en dalen. Aan de hand van randvoorwaarden kan je verschillende scenario’s berekenen.

Benieuwd naar meer?

Wil je graag meer weten over de ideale contractenmix?