Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie

Chemiesector kiest voor duurzaam en werkbaar werk

chemie personeelsplanning inzet uurroosters gezondheid

De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences richt een Demografiefonds op om mensen langer aan het werk te kunnen houden. Het gaat om een primeur in ons land, zo melden sectorfederatie essenscia en de vakbonden, die daarover een principeakkoord bereikten. Een krachtig signaal naar andere federaties om de handen uit de mouwen te steken. Belangrijkste stappen richting duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk.[*intro]

Het fonds, dat geen onderscheid maakt tussen arbeiders, bedienden en kaderleden, is bedoeld om concrete projecten te financieren “om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, de werkbaarheid in de sector te behouden en te verbeteren”, klinkt het

Werkbaar werk

Het fonds zal een deel van de beschikbare brutoloonmassa besteden aan opleidings- en vormingstrajecten binnen de ondernemingen om werkbaar werk te bevorderen. Bijzondere aandacht gaat naar oudere personeelsleden, medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk, “zonder daarbij de jongeren te vergeten”.

“Met dit Demografiefonds neemt één van de belangrijkste industriële sectoren van het land het voortouw in het maatschappelijk debat over werkbare loopbanen en duurzame inzetbaarheid”, zeggen de sociale partners.

Loopbaanbegeleiding en gezondheidsacties

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn loopbaanbegeleiding bij de overstap naar lichter werk, competentiegerichte opleidingen voor leeftijdsgebonden doelgroepen, maatregelen voor meer diversiteit op de werkvloer, preventieve gezondheidsacties, aanpassing van de arbeidstijd of de insourcing van dagjobs.

Het fonds heeft betrekking op bijna 1.000 bedrijven en zowat 90.000 werknemers. De financiering van het fonds gebeurt met een bijzondere bijdrage van 0,15 procent berekend op de brutoloonmassa van de sector. Het sectorale vormingsfonds Co-valent voorziet daarnaast in een extra financiering gedurende de eerste vier jaar.

(Bron: Belga/NS)

Ook interessant

Déhora werken in ploegen
5-ploegenstelsel: België loopt achter op Nederland

Veel bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van de voor- en nadelen van andere ploegensystemen dan het klassieke vier-ploegenstelsel, zo…