Een complete audit van je personeelsplanning en roosters? Bekijk onze Planscan

Meet de prestaties van je personeelsplanning

Plandashboard

software personeelsplanning selectie

Het Plandashboard

  • Meet de prestaties van je planning
  • Meer invloed op je planning
  • Heldere rapportage
  • Flexibele tellers

Personeelsplanning en stuurinformatie

Wil je graag een objectief beeld van je planning? Wil je graag weten hoe goed je het écht doet? Het Plandashboard werkt als een management informatie systeem. Het Plandashboard biedt je inzicht in de prestaties van je planning. Hou je Plan Prestatie Indicatoren bij de hand, zo kan je tijdig bijsturen indien nodig.

Vraag een demo
dehora software planning personeel roosters

Hoe werkt het dashboard?

De resultaten van personeelsplanning worden meetbaar gemaakt dankzij het PlanDashboard. Op basis van je huidige tools en methodes.

Het Plandashboard is zo gemaakt dat het eenvoudig kan worden gekoppeld aan je huidige software voor roosters. Informatie zoals geplande inzet van personeel, gerealiseerde inzet, kosten en opbrengsten per uur worden gebruikt om het Plandashboard te voeden. Dankzij overzichtelijke tellers geeft het dashboard weer hoe goed je team of organisatie presteert op het vlak van personeelsplanning.

Meer informatie?
software planning backoffice

Planning Prestatie Indicatoren

Bepaal doelstellingen en belangrijke indicatoren voor je planning. Bewaak je voortgang en prestaties.

Met views en filters stel je dashboard zo in dat alleen de relevante informatie beschikbaar is. Je kan het dashboard instellen op maat van diverse doelgroepen, bijvoorbeeld je planningsafdeling. Zo zorg je ervoor dat het hele team betrokken raakt bij het succesvol opvolgen van roosters. Voorbeeld indicatoren zijn:

  • plan-efficiency (bezetting t.o.v. werkdruk, aantal wijzigingen etc.);
  • tijdflexibiliteit (inzet flex-werkers, overuren etc.);
  • compliance (voldoen aan wet- en regelgeving);
  • verschillende aspecten met betrekking tot de kosten van planning.

Stel hier een vraag

Wens je een demo of graag meer informatie?