Financiële steun voor projecten rond werkbaar werk in chemiesector

dehora chemie industrie alternatieve roosters

Ben je als organisatie actief in de chemiesector, kunststoffen of life sciences? Wil je (samen met Déhora) werk maken van alternatieve ploegenroosters, aangepaste werktijden of zelfs zelfroosteren? Dan kan je beroep doen op financiering van het gemeenschappelijk Demografiefonds.  

Arbeid in de chemiesector is bijzonder zwaar. Veel ploegenarbeid, onregelmatige diensten en vaak lange werkdagen. Bovendien is een op de vier werknemers er ouder dan vijftig jaar. Om medewerkers langer (gezond) aan het werk te houden werd in 2016 het Demografiefonds opgericht. Dit fonds is bedoeld om projecten te financieren die de gezondheid, werkbaarheid en de verlenging van de loopbaan stimuleren.demografiefonds logo

 

Het fonds is er voor de bijna 1.000 bedrijven en 90.000 werknemers in de chemie. Bijzondere aandacht gaat uit naar oudere personeelsleden. Zonder daarbij de jongeren te vergeten. Want ook medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk komen in aanmerking.

Hoe werkt het?

Werkgevers en werknemers stellen eerst in overleg (via OR) een actieplan of demografieplan op. Dat actieplan hoort concrete actiepunten te omvatten om o.a. inzetbaarheid en werkbaarheid te verbeteren. Denk maar aan een andere arbeidsorganisatie, aangepaste of alternatieve werktijden, medezeggenschap of trainingen rond gezondheid.

Als organisatie in de chemie maak je vervolgens aanspraak op financiering van dat plan. Je actieplan moet evenwel worden goedgekeurd door het fonds. De maatregelen moeten ook vallen binnen één van de volgende actiegebieden: werk, gezondheid, competenties of loopbanen.

Bekijk hier hoe je te werk kan gaan.

Welke projecten worden gefinancierd?

De actiepunten kunnen allerlei vormen aannemen. Een aantal voorbeelden zijn:

Voor advies of ondersteuning bij die (interne) projecten kan je uiteraard beroep doen op externe partners, zoals Déhora.
Ook dit valt onder financiering door het Demografiefonds.

Aan de slag?

We ondersteunen je graag bij de invulling en vormgeving van actiepunten.  Meer weten over het fonds? Graag vrijblijvend even afstemmen?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ook interessant

werken in ploegen ploegenstelsel
Was het nu een 3, 4, 5 of 6 ploegenrooster ?

In dit artikel staan we stil bij enkele basisroosters en tonen we je enkele voorbeelden van 3-4-5 en 6 ploegenroosters.…

De voordelen van zelfroosteren in de industrie
Wat zijn de voordelen van zelfroosteren in de industrie?

Waarom zelfroosteren een oplossing kan zijn Steeds vaker bevelen bonden werkgevers aan te sturen op flexibiliteit en zelfstandigheid bij hun…

Voorbeeld-van-werkaanbodanalyse-week
10 vuistregels voor gezondere ploegenroosters

In de kantlijn: soms zijn er omstandigheden waarbij het beter is om een andere keuze te maken.  De éne medewerker…