Studiedag – professionele personeelsinzet in ziekenhuizen

ontmoeting planners netwerkbijeenkomst plan! workforce

Ziekenhuizen zijn continu in beweging en als leidinggevende merk je dit als geen ander, maar je team of afdeling past zich niet zomaar aan de eisen van de toekomst aan: een toename in overuren, overtredingen in de wettelijke regels, een stijgende vraag naar flexibiliteit, relatief hoog verzuim, een algemene afname in beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel,…

Hoe ga je met die uitdagingen om? Hoe zorg je voor een duurzame afstemming op de toekomst? Hoe stuur je op een efficiëntere personeelsinzet? Op de studiedag “Naar een professionele personeelsinzet in ziekenhuizen”  op donderdag 4 november verbinden we professionele en praktische ervaringen in een interessant programma waarbinnen duurzaamheid en efficiëntie centraal staan.

In inspirerende en leerrijke sessies verwerft u onmisbare kennis over verschillende sturingsmogelijkheden die u helpen een efficiënte en duurzame afstemming tussen werk en (schaars) beschikbare arbeidskracht te realiseren.

Programma van de studiedag

Tijdens de sessies, elk onder leiding van een vakprofessional met ervaring op het terrein, komen de verschillende aspecten en fases van personeelsplanning, -beleid en -sturing uitgebreid aan bod. Al gaandeweg bekomt u de nodige aangrijpingspunten om op een eff ectieve en gerichte manier te kunnen sturen op de optimale bezetting van uw organisatie, afdeling of team. Het centrale uitgangspunt van deze studiedag is de PLAN – DO –CHECK –ACT cyclus van workforce planning en professionalisering.

Doelgroep

De studiedag is gericht op ziekenhuismanagers (HR-medewerkers, verpleegkundig directeurs, diensthoofden, stafmedewerkers,…), hoofdverpleegsters en afdelingshoofden die betrokken zijn bij de voorbereiding, evaluatie, de realisatie en de sturing van het ziekenhuisbeleid wat betreft inzet en planning van personeel, werkorganisatie en opleidingen

Praktisch

  • Dinsdag 4 november 2014
  • Antwerpen, Kasteel Den Brandt
  • Deelnameprijs: €250, excl btw
Bekijk het volledige programma

Ook interessant

gezondere ploegenroosters
10 vuistregels voor gezondere ploegenroosters

In de kantlijn: soms zijn er omstandigheden waarbij het beter is om een andere keuze te maken.  De ene medewerker…

congres duurzame flexibilisering werktijden
Congres Duurzame Flexibilisering – 10 februari in Hilversum (NL)

Met aansprekende vertellers in een stimulerende omgeving zal een antwoord gegeven worden op, in elk geval, deze vragen: Waar praten…