Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie

Rode Kruis Vlaanderen kiest voor innovatieve werkorganisatie

zelfsturing zelfroosteren rode kruis vlaanderen

Een aantal medewerkers van Rode Kruis Vlaanderen, met hoofdzetel in Mechelen, krijgen binnenkort de kans om zelf hun werktijden te kiezen.  Op die manier biedt de organisatie haar medewerkers meer verantwoordelijkheid en autonomie. Het concept van zelfsturing en zelfroosteren past binnen het idee van wendbaar en werkbaar werk. Rode Kruis Vlaanderen heeft een overeenkomst gesloten met Déhora België, expert inzake workforce planning en management, om deze innovatieve werkorganisatie te realiseren.

Door een aantal medewerkers meer beslissingsrecht te geven, trekt Rode Kruis Vlaanderen volop de kaart van sociale innovatie. Het gaat wel om een pilootproject. Ongeveer 100 medewerkers uit 3 pilootafdelingen krijgen zeggenschap over hun eigen werktijden. Aan het proefproject nemen medewerkers van de afdelingen mobiele bloedcollecte, labo’s en opvang van asielzoekers deel.

De deelnemers aan het project kunnen hun eigen werktijden inkijken, valideren en aanvullen indien nodig. Geplande en gepresteerde uren worden na controle automatisch doorgestuurd naar het sociaal secretariaat. Rode Kruis Vlaanderen wil met dit initiatief komen tot meer efficiëntie en uniformiteit in personeelsinzet, maar ook de aanzet geven tot meer betrokkenheid, tevredenheid en verantwoordelijkheidszin bij haar medewerkers.

De invoering van het zelfroosteren en de ontwikkeling van bijhorende oplossingen is gestart, en de medewerkers gaan in het najaar aan de slag. Na een grondige evaluatie wordt bekeken of de nieuwe methode van werkorganisatie wordt uitgerold naar ruim 1.000 extra medewerkers.

Ook interessant

wensenroosters personeelsplanning
Wensenroosters: zo doe je het goed

Wanneer we praten over wensenroosters hebben we het over een variant van de zogenaamde individuele uurroosters. Andere varianten, waarbij medewerkers…