Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie

Déhora enorm verheugd over partnership met Traxio

Traxio uuroosters samenwerking

Traxio, het voormalige Federauto, verwelkomt Déhora als nieuwe partner! Traxio is de Belgische federatie van de autohandel en aanverwante sectoren. Samen met Déhora wilt Traxio haar leden de best mogelijke kennis en ondersteuning bieden bij kwesties zoals ziekteverzuim en flexibele arbeid. Bij Déhora zijn we dan ook enorm verheugd over dit partnership met Traxio!

De ene partij is de spreekbuis van maar liefst 9.724 werkgevers die actief zijn op het gebied van verkoop en reparatie van nieuwe en tweedehandswagens, motoren, fietsen, carrosserie, banden, brandstoffen en talrijke andere activiteiten die onder de noemer ‘mobiliteit’ vallen. Traxio biedt haar leden in de 3 gewesten bijstand en advies over juridische, technische of sociale zaken.

De andere partij is al sinds 1987 de expert op het gebied van personeelsplanning en -management. Déhora begeleidt organisaties bij operationele en strategische vraagstukken rond werktijden, personeelsbezetting en -planning. Dit in alle mogelijke sectoren. Dat doet Déhora in de vorm van adviesverlening, detachering, softwareselectie en tot slot onze trainingen.

Samen staan ze voor innovatie, begeleiding en verbetering van bedrijfsresultaten.

Duurzaam en flexibel ondernemen

Traxio en Déhora werkten al eerder samen (cfr. workshops en advies over flexibele werktijden). Die vruchtbare samenwerking krijgt nu vorm in een officieel partnership. Het doel? Duurzaam ondernemerschap stimuleren. Dankzij dit partnership krijgen Traxio en haar leden toegang tot de kennis en ondersteuning van Déhora. Leden van Traxio kunnen ook profiteren van kortingen en deelname aan een aantal exclusieve activiteiten.

“We zijn erg verheugd over dit partnership. Het is een beroepsvereniging die durf toont, die voor innovatie staat, en die echt oog heeft voor wat er leeft in dagelijkse bedrijfsvoering. Dat zijn kernwaarden die we ook vinden binnen Déhora.” aldus Luk Berlanger, Directeur van Déhora België. “Bij de leden van Traxio zien we een aantal herkenbare dingen terugkomen. Kwesties zoals ziekteverzuim, te veel of te weinig mensen op de werkvloer, veel variaties in het werk, seizoenspieken en de nood aan een goede werk-privébalans. Met onze uitgebreide ervaring en kennis zijn wij de partner bij uitstek om Traxio en haar leden daarbij te hulp te staan. Dat maakt dat dit een mooie win-win samenwerking is.”

Over Traxio

Traxio is de federatie van de autosector en de aanverwante sectoren. Ze vertegenwoordigt zo’n 9.724 werkgevers in de 3 gewesten die actief zijn op het gebied van de verkoop en reparatie van nieuwe- en tweedehandswagens, motoren, fietsen, carrosserie, banden, brandstoffen en talrijke andere activiteiten die onder de noemer ‘mobiliteit’ vallen. Traxio vertegenwoordigt een zakencijfer van 137 miljard EUR, 95.809 arbeidsplaatsen, 9.724 werkgevers en dit alles in 5 sectoren.

Ook interessant