Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie

Congresverslag – Sociale innovatie in de zorgsector, 8 november te Grimbergen

dehora innovatie gezondheidszorg planning medewerkers

Dinsdag 8 november organiseerde Déhora de zorgconferentie: ‘Sociale innovatie in de zorgsector’. Specifiek lag de focus op vernieuwing in werken en organiseren. In het prachtige Salons De Romree te Grimbergen mochten we een groot aantal professionals uit de zorgsector verwelkomen.

Nadat Luk Berlanger , directeur van Déhora België, de conferentie geopend had,  was de spreektafel voor Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. In zijn wervelende toelichting vertrok de minister niet enkel vanuit zijn eigen visie, maar richtte hij zich op de uitdagingen van het werkveld én van de zorgvrager.

Zo benadrukte hij het belang van aandacht voor het gevoel van goede zorgverlening.  En aansluitend: hoe zouden we gezondheidszorg inrichten zonder te moeten letten op de (belemmeringen van) wetgeving. De heer Vandeurzen deed een beroep op ieder in de zaal: hoe pak je verandering aan? Met welke mensen? Wat zijn dé beste manieren om samen te werken? Een direct antwoord is er niet, maar we kunnen ons in elk geval voorbereiden met de wetenschap dat er veranderd moet worden.

‘smart zorg vraagt om integrale innovatie’

Daarna was het de beurt aan de heer Ben Jansen, CEO en nestor van Dehora. ‘Smart zorg vraagt om integrale innovatie’ was de titel van zijn uiteenzetting. Hierbij lag de nadruk op Workforce Planning en zogenoemde disruptieve ontwikkelingen. Tegenwoordig kunnen technologische ontwikkelingen helpen bij een betere bedrijfsvoering. Een goed resultaat hangt evenwel samen met de juiste mensen, op de juiste plaats. En daarbij is Workforce Planning een krachtig instrument. Het gaat al lang niet meer over ‘platte uurroosters’, maar om dynamisch maatwerk ter optimale inzet van mensen(werk). Een van de belangrijkste boodschappen van de heer Ben Jansen is aldus de noodzaak van een strategische kijk op de planning binnen de zorg (Strategische Workforce Planning).

De heer Chris Wuytens, manager director bij ACERTA Consult, behandelde het onderwerp van duurzame inzetbaarheid. Onder de draagnaam van Eco-HR stelt hij dat duurzaam en zorgvuldig moet worden omgegaan met talent in de gezondheidszorg. Onder meer de herziening van het evaluatieproces is uiterst belangrijk. Professionals moeten niet alleen naar voorgekauwde criteria kijken, maar rekening houden met die zaken die van iemand écht een ideale werkkracht maken. Het afwerken van lijstjes zorgt ervoor dat iedereen zich zo gedraagt zoals van hen wordt verwacht. Behoeftes en wensen worden niet inzichtelijk. En zo wordt er homogeniteit gecreëerd en een neerwaartse nivellering. Kortom, kijk naar de individuele kwaliteiten van de werknemer.

Het dagdeel voor de middag werd afgesloten met een boeiend panelgesprek met gastsprekers Chris Wuytens,  Ben Jansen, Jan Blockhuys (Woordzorg) en Pieter Van Herck (Voka). Onder leiding van Luk Berlanger kregen de bezoekers de kans om vragen te stellen. Opnieuw was de focus de mens binnen de zorgorganisatie. Jan Blockhuys noemt dit de ‘e-zorg’, waarbij de ‘e’ staat voor emotie.

Verdieping

Na de heerlijke lunch was het tijd voor de bezoekers om deel te nemen aan drie interactieve verdiepingssessies met betrekking tot sociaal innovatieve projecten en maatregelen:

  • Sessie #1:’ rapporteren en overdragen in een vraaggericht zorgklimaat ‘door Jan Blockhuys (Woordzorg)
  • Sessie #2:’ ruimte voor initiatief en zeggenschap van werknemers’ door Ria Van Den Ende, sectormanager ondersteunende Stad Geel.
  • Sessie #3: ‘Van zorgvraag naar capaciteitsplanning met geïntegreerde flexibilisering’ door Hein Staps, Algemeen Manager van van La Salle (onderdeel van de Koraal Groep).

Afsluitend bracht Luk Berlanger een samenvatting en conclusies van de dag; om vervolgens tijdens de borrel nog verder te praten over deze mooie leerzame dag.

Het zorgcongres “Sociale Innovatie in de Zorgsector” werd georganiseerd door Déhora België, met ondersteuning van Acerta, Voka Health Community en Douwe Egberts Professional.

Ook interessant

wensenroosters personeelsplanning
Wensenroosters: zo doe je het goed

Wanneer we praten over wensenroosters hebben we het over een variant van de zogenaamde individuele uurroosters. Andere varianten, waarbij medewerkers…

horaires de travail
10 vuistregels voor gezondere ploegenroosters (met nachtwerk)

In de kantlijn: soms zijn er omstandigheden waarbij het beter is om een andere keuze te maken. De ene medewerker…