Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie

Meer veerkracht met plus minus conto (of jaarurensystematiek)

plus minus conto urenbank

De coronacrisis heeft een enorme impact op werk en op personeel. Voor veel medewerkers is er weinig of erg veel werk. Alleen, hoe vang je die uitdaging op met zicht op de komende maanden of zelfs jaren? Je kan je mensen niet zomaar ontslaan. Laat staan hals over kop meer medewerkers te gaan aanwerven. Eén mogelijke oplossing is de toepassing van een plus minus conto, of jaarurensystematiek. Met behulp van een plus minus conto word je personeelsinzet veerkrachtiger en flexibeler. En bovendien minder gevoelig voor plotse pieken en dalen in het werk.

Wat is een plus minus conto of jaarurensystematiek?

Een plus minus conto biedt organisaties de mogelijkheid om periodiek af te wijken van ‘normale’ arbeidsduurgrenzen. In tijden dat het minder druk is, kan je medewerkers vragen om wat minder te werken. In periodes van grote werkvraag kan je vragen om wat meer uren te werken. Maar met behoud van loon en zekerheid gedurende de referteperiode. Daardoor is het plus minus conto een effectieve, maar ook relatief goedkope oplossing om flexibiliteit te verhogen. Een plus minus conto of jaarurensystematiek kan een structurele oplossing zijn voor seizoenschommelingen, onvoorspelbare orders/situaties en voor “hollen en stilstaan”.

Je benut bovendien beter de werktijdcapaciteit van je (vaste) werknemers. Je voorkomt namelijk dat je in sommige delen van het jaar uitzendkrachten moeten inhuren. En dat je in andere periodes meer medewerkers inzet dan eigenlijk nodig is. Kortom, je schakelt je mensen in op die tijden dat je hen het meeste nodig hebt. Maar ook voor de medewerkers zelf zijn er een aantal voordelen. Uiteraard mits er goede afspraken worden gemaakt, én je medewerkers voor een deel inspraak krijgen in de flexibiliteit. Denk aan een combinatie met zelfroosteren.

Hoe werkt een plus minus conto?

Bij een plus minus conto wordt de arbeidsduur niet langer uitgedrukt in het aantal arbeidsuren per week. Het uitgangspunt is het aantal te werken uren per jaar. Doorheen het jaar kunnen die arbeidstijden schommelen, zolang de teller op het einde van dat jaar maar op nul staat. Verschillende sectoren zoals zorg, logistiek, distributie en industrie werken al met dit systeem. Bij Audi Brussel wordt het plus minus conto sinds 2010 zelfs toegepast op een referteperiode van 6 jaar. Lees hier hoe we audi daarbij hebben geholpen.

Voordelen en nadelen van een plus minus conto?

Het primaire voordeel is dat je als organisatie tijdelijk meer of minder personeel kan inzetten. Zolang je op het einde van de referteperiode (één jaar of meer) maar op de vereiste contractlengte uitkomt. In de regel zijn er ook kortere referteperiodes mogelijk, zoals een kwartaal of een half jaar. Een enorm voordeel voor je medewerkers is dat het salaris gedurende de hele periode gelijk blijft. Enkel het uren saldo is elke week/maand anders. Idealiter krijgen medewerkers ook zelf deels inspraak in hun urenbank – in de mate dat het werk dat toelaat. Een mogelijk nadeel is dat medewerkers het als onrustig ervaren als zij veel uren ‘in de min’ komen. Werkgevers krijgen natuurlijk niet zomaar vrij spel, ze moeten een aantal regels hanteren. Te denken valt aan een boven- en ondergrens van te presteren uren per week per medewerker.

Waarom een plus minus conto in deze periode?

De kans is aanzienlijk dat er na deze bijzonder periode of coronacrisis een economische recessie volgt. Overheden trekken nu veel geld uit om organisaties en werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ook als organisaties in de tweede helft van dit jaar weer wat ruimte krijgen om te produceren, blijft er enige speelruimte gewenst.

Wat betekent dit concreet? Ga vooraf (lees: nu) in gesprek met je medewerkers en/of hun vertegenwoordigers. Maak afspraken over bijvoorbeeld het aanleggen van een tijdbank of urenbank met uren die je medewerkers nu niet hoeven te werken of niet kunnen werken. Op verschillende manieren schroeven organisaties nu (productie)processen terug. Door bijvoorbeeld in kleinere ploegen te werken – door een lager productieniveau of om besmettingskans te verlagen. De uren die je medewerkers niet werken kan je bewaren voor het moment dat opschalen en normaal samenwerken (binnen een afstand van 1.5 meter) weer mogelijk is. Dat ziet er zo uit:

schema plus minus conto weergave

De essentie van een goede plus minus conto is dat werkgevers en werknemers goede afspraken maken over:

  • De referteperiode waarbinnen uren mogen worden uitgesteld (bijvoorbeeld een periode van een jaar);
  • De bandbreedte waarbinnen de uren in de tijdbank kunnen bewegen (bijvoorbeeld 15 werkdagen)
  • De mate waarin de oorzaak voor een afname in productie kan worden herleid naar de coronasituatie;
  • De afstemming tussen een (tijdelijke) plus minus conto en andere flexibiliteitsmaatregelen (zoals glijtijden, reservediensten, flexdiensten, overwerk,..)

Meer informatie?

Wil je graag weten hoe je aan de slag gaat met een plus minus conto? Of heb je praktische vragen rond o.a. werkroosters, wetgeving,..?  Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaande contactformulier of bel 03 218 95 39.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ook interessant

personeelsplanning zorgsector roosters
Coronacrisis en personeelsplanning in de zorg – praktische tips

Uitdaging 1 – Virusverspreiding voorkomen De eerste uitdaging in deze coronacrisis is natuurlijk het voorkomen van besmetting tussen medewerkers en…

capaciteitsplanning personeelsplanning déhora personeel
Best practice: capaciteitsplanning en personeelsplanning

Wat is capaciteitsplanning? We zien regelmatig dat planners zich plots laten overvallen door veranderingen in het werk. Maar ook door…

plusminusconto jaarurensystematiek
Veelgestelde vragen over de jaarurensystematiek

1. Wat is het plus minus conto? Het plus minus conto werd in 2006 in het leven geroepen om de…