Déhora is officieel ISO 27001 gecertifieerd dienstverlener meer informatie

Vaccinatiecampagne op gebied van planning en wetgeving een challenge

vaccinatie campagne personeelsplanning medewerkers en vrijwilligers

Nu alle locaties van de 94 Vlaamse vaccinatiecentra bekend zijn, moet het razendsnel gaan. Steden en gemeenten staan voor de opdracht om op zeer korte termijn de infrastructuur en de praktische organisatie van lokale centra op te zetten. Niet alleen het vinden van voldoende ‘personeel’ kan lastig worden. Er zijn behoorlijk wat uitdagingen inzake arbeidswetgeving en de operationele inzet van medewerkers en vrijwilligers.

Planning en optimale bezetting cruciaal 

De eerste opdracht bestaat eruit om voldoende en gekwalificeerd ‘personeel’ te vinden om de vele vaccinaties op een veilige wijze te kunnen toedienen. Per centrum zijn artsen, vaccinatoren, begeleiders, IT support, voorbereiders, stewards,… nodig om vanaf februari de massa-vaccinatie in goede banen te leiden.

Om binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek zo veel mogelijk vaccins te kunnen toedienen (het is bijvoorbeeld ondenkbaar dat vaccins in de koelkast zouden blijven liggen) moeten al die medewerkers zo efficiënt mogelijk worden ingezet, en op tijd worden ingepland. Dit zorgt voor een complexe organisatorische puzzel waarbij workforce planning cruciaal is. Wat zijn bijvoorbeeld de ideale openingsuren? Hoeveel medewerkers heb je nodig in functie van het aantal geleverde en het aantal verwachte vaccinaties ? Hoe schaal je op of af indien er plots méér of minder vaccins kunnen worden geleverd?  In welke shiften laat je de medewerkers werken? Hoe kunnen medewerkers zélf aangeven wanneer ze beschikbaar zijn voor hulp? Hoe communiceer je de personeelsroosters naar die mensen en hoe zorg je ervoor dat de verloning correct verloopt? Best wat voer voor planning dus.

Wettelijke kader arbeidsduur

Daarnaast dient bij de uitwerking van de hele werkorganisatie ook rekening te worden gehouden met het wettelijke kader. De vaccinatiecentra zullen immers maanden aan een stuk, allicht ook in de weekends, operationeel zijn. De inzet van alle betrokken medewerkers moet uiteraard correct gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Het uitgangspunt in het arbeidsrecht is redelijk eenvoudig. De maximale arbeidsduur bedraagt 38u per week en 9u (5-dagenweek) of 8u (6-dagenweek) per dag. Arbeid op zon- en feestdagen alsook nachtarbeid zijn niet toegelaten.  De arbeidswetgeving – zowel voor de publieke als de private sector – bevat echter tal van uitzonderingen op het voormelde uitgangspunt. Die regels verschillen evenwel naargelang het uitzonderingsregime dat wordt gekozen, waarbij er moet op gelet worden dat niet alle uitzonderingsregimes integraal gelden voor de publieke sector. Voor sommige uitzonderingsregimes is bijvoorbeeld een grote mate van sociaal overleg vereist opdat zij kunnen worden ingevoerd, waardoor dit enige tijd en een goede voorbereiding vergt.

Grote diversiteit in rechtsgrond

Tot slot komt daar nog bij dat de medewerkers die zouden worden ingeschakeld in de vaccinatiecampagne een zeer diverse groep vormen. Denk aan medewerkers van private of publieke verzorgingsinstellingen die mogelijk tijdelijk worden gedetacheerd naar het vaccinatiecentrum. Of zelfstandige verpleegkundigen en artsen, brandweerlieden, vrijwilligers, gemeentewerkers, studenten en ook apothekers. Deze mensen vallen niet allemaal onder dezelfde reglementering. Door die diversiteit in statuten kan dus niet zomaar dezelfde rechtsbasis voor de hele werkorganisatie worden ingeroepen. Bijvoorbeeld kan niet elke medewerker zomaar in het weekend werken, en zijn er best wat vragen rond de vergoeding van vrijwilligers.

Kortom, er is naast een diepgaande kennis van de arbeidswetgeving in de publieke en private sector ook behoorlijk wat puzzelwerk en creativiteit vereist om deze ongeziene operatie in goede banen te leiden.

Déhora en Bloom Law staan voor je klaar!

Experts van Déhora kunnen je adviseren en ondersteunen bij de werkorganisatie van je vaccinatiecentrum. We denken graag mee over de concrete vormgeving van o.a. je operationele personeelsplanning, capaciteitsplanning en je werkroosters.

Dat doen we trouwens niet alleen. Déhora doet een beroep op de deskundigheid van de sociaalrechtelijke juristen van Bloom Law. Bloom is een absolute autoriteit in het vakgebied van fiscaal recht en sociaal recht, met een ruime ervaring op het vlak van de arbeidswetgeving in de publieke en private sector.

Kan je gebruik maken van advies of een paar helpende handen? Laat zeker een bericht achter!

Ook interessant

herstel strategische personeelsplanning corona
Herstel na corona met strategische personeelsplanning?

Grip op de toekomst De corona-crisis was (is) er eentje van formaat. Naast de impact van het virus op gezondheid,…

verandering zelfroosteren
10 goede beweegredenen om te starten met zelfroosteren

10 goede redenen om te starten met zelfroosteren: Imago en positie van de organisatie aantrekkelijk werkgeverschap en diversiteit stimuleren van…

personeelsplanning corona
Personeelsplanning tijdens de coronacrisis: hoe pak je het aan?

Verstoring van werk en personeel in de coronacrisis In essentie gaat personeelsplanning over een puzzel tussen werk en mensen. Je…